Category Archives: Nhóm Thông Tin CĐ

NỐI KẾT

By | Nhóm Thông Tin CĐ | No Comments

Nối kết Hiện nay chúng tôi đang chuyển tải và giới thiệu trang Thông Tin Điện Tử Cộng Đồng CGVN tại Đan Mạch, không những đến các thành viên hiện đang phục vụ cộng đồng, cộng đoàn và hội đoàn. …

Read More