Kính thưa quý vị, Trang Thông Tin CĐCGVN.DK  đã nhận được một sáng tác thánh ca mới nhất do ông Giuse Nguyễn Văn Tại từ CĐ Sjælland mang tựa đề MỪNG ĐẠI LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (Chính Tâm) đặc biệt riêng tặng nhân ngày đại lễ CTTĐVN tại Ømborgen ngày 10/08/2019. Với ước mong đóng góp một cái gì đó cho cộng đồng. Chúng tôi được mạn phép đăng tải bài hát và phần âm thanh trên trang CĐ, nhằm phổ biến đến quý vị các ca đoàn trong và ngoài Đan Mạch có thể tham khảo, xử dụng trong dịp lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Tác giả gửi kèm 3 filer : 1 bản PDF bài ca, 1 MP3 nhạc dùng để tập hát, 1 MP3 nhạc hòa tấu (có thể dùng cho ban nhạc)

 

Bài ca:

 Mung-đai-le-CTTĐVN

 

MP3 nhạc dùng để tập hát:

 

MP3 nhạc hòa tấu (có thể dùng cho ban nhạc)