Forfatter: Nguyễn Trọng Lưu

Nhà tôi

”NHÀ TÔI”   Nguyễn Trọng Lưu Trong những ngoại ngữ mà tôi biết, chắc không có ngôn ngữ nào diễn tả tuyệt vời hơn tiếng Việt khi hai vợ chồng…

“MC”

“MC” Nguyễn Trọng Lưu   Nguyên ngữ của từ “MC” “Người hướng dẫn chương trình” – nay hay được gọi là “MC” – là từ gọi tắt từ tiếng Anh…