Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tại Đan Mạch

Aarhus ngày 14/03/22

THƯ  MỜI

Đại Hội Thường Niên Cho Tất Cả Mọi  Người

Trong Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tại Đan Mạch

 

Kính Gởi:     

                        – Quý Linh Mục

                         – Quý Ban Đại Diện các Cộng Đoàn, Hội Đoàn

                         – Quý ông bà anh chị em

                         – Ban Điều Hành Thanh Thiếu Niên

 

Kính thưa Quý cha và toàn thể Quý vị,

Ngày Đại Hội thường niên hằng năm được tổ chức nhằm mục đích để cùng nhau nhìn lại những sinh hoạt mục vụ của cộng đồng, và của các cộng đoàn trong một năm qua. Đồng thời tạo tình liên kết mật thiết, trao đổi, chia sẻ và tìm ra những phương thức thiết thực cho những sinh hoạt mục vụ trong bối cảnh hiện tại và trong tương lai.            

Ban Chấp Hành cộng đồng trân trọng kính mời Quý cha và toàn thể Quý vị đại diện cho các cộng đoàn, hội đoàn, đoàn thể và Quý ông bà anh chị em trong cộng đồng, bớt chút thời gian đến tham dự ngày Đại Hội Thường Niên được tổ chức:

 

Vào thứ bảy ngày 23/04/2022 tại Horsens

Địa điểm: Hybenvej 2, 8700

 

Chương Trình Nghị Sự:

09:00         Họp mặt – Điểm tâm

10:00         Khai mạc chương trình

 • Giới thiệu thành phần tham dự
 • Bầu chủ tọa
 • Tường trình những sinh hoạt của cộng đồng, báo cáo tài chánh của cộng đồng
 • Tường trình những sinh hoạt của các cộng đoàn, đoàn thể
 • Giới thiệu cha Tuyên úy vùng Jylland, chương trình mục vụ
 • Bầu cử 3 thành viên và 2 ủy viên dự khuyết vào Ban Chấp Hành cộng đồng nhiệm kỳ 2022 – 2026

12:00         Cơm trưa

13:30         Tiếp tục nghị sự

 • Phân công việc tổ chức Đại lễ mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Ømborg vào ngày 12-14 tháng 08 năm 2022
 • Kỷ niệm 40 năm thành lập cộng đồng, tường trình cuốn kỷ yếu
 • Tiền mướn Øm borg một cuối tuần tổ chức Đại lễ 58.000 kr
 • Mở sổ vàng ngày Đại lễ
 • Tổng kết sổ vàng quyên góp Thương Phế Binh
 • Tết nguyên đán 2023
 • Đóng góp ý kiến xây dựng và phát triển cộng đồng

17:00     Thánh lễ bế mạc

18:30     Cơm chiều

Để sắp xếp chương trình và phục vụ ẩm thực cho chu đáo. Những ý kiến đóng góp và số người tham dự của các cộng đoàn, hội đoàn trong ngày Đại Hội. Xin vui lòng gởi về:

 • Email: khanh_hai@ hot mail. Com, Mobil: 26292590 trước ngày 10/04/2022.

Xin Quý vị đại diện của các cộng đoàn, hội đoàn vui lòng phổ biến thư mời này đến cho toàn thể mọi người.

Sự hiện diện của Quý cha và Quý vị sẽ nói lên tinh thần hiệp nhất, quan tâm và sẽ đem lại nhiều hiệu quả tốt đẹp cho ngày Đại Hội.

Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho mọi công việc của chúng ta.

 

Trân Trọng kính chào

TM/BCHCĐCGVN.DK

Nguyễn Khánh Hải

Chủ Tịch