ĐẠI HỘI XUÂN TÌNH THÂN 2016 TẠI HORSENS 
 VU2
 
CHƯƠNG TRÌNH GỒM CÓ: 
 
 
 
 
(Chương trình Thánh Lễ đang cập nhật, chưa hoàn tất)
 

(Xem toàn bộ chương trình văn nghệ trên youtube)