Måned: august 2015

CẢM TẠ

Trong tâm tình cảm mến tri ân, toàn thể tang gia chúng con xin chân thành cảm tạ : · Cha tuyên úy CHU HUY CHÂU · Cha Phê-rô NGUYỄN KIM THĂNG…