THƯ MỜI THAM DỰ

ĐẠI LỄ KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

 

Kính gởi: Quý Linh Mục Việt Nam,

Kính gởi: Quý Ông Bà Anh Chị Em trong Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Đan Mạch,

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Đan Mạch

trân trọng kính mời Quý Cha, Quý Ông Bà Anh Chị Em trong Cộng Đồng đến tham dự:

 

ĐẠI LỄ KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Chủ đề: Thánh Hóa Bản Thân – Thăng Tiến Gia Đình – Phục Vụ Tha Nhân

Được tổ chức vào những ngày   14, 15, 16, tháng tám 2015

Tại:  Ømborg –  Lindholmvej 11–13 – 8680 Ry.

 

Chúng con tha thiết kính xin Quý Cha đồng tế trong Thánh Lễ Đại Trào, giúp chúng con trong việc ngồi tòa giải tội, hướng dẫn chúng con với những đề tài học hỏi sống Đức Tin. Để chương trình được hài hòa, kính xin Quý Cha liên lạc với Cha Phêrô Nguyễn Kim Thăng. Cho đến nay chúng con đã được Đức Ông Hoàng Minh Thắng – Roma nhận thuyết giảng về đề tài: Hạnh Phúc Gia Đình.

Chúng tôi kính xin Qúy Ban Đại Diện các cộng đoàn, hội đoàn, ca đoàn phổ biến thư mời và hướng dẫn mọi thành viên tích cực đóng góp trong các việc chuyên môn như: Tham gia ca đoàn tổng hợp – Hướng dẫn các đội dâng hoa – Tập họp các đội giúp lễ.

Kính xin Quý Ban cũng tiếp tay với chúng tôi về phần tài chánh, qua việc mở sổ vàng quyên góp, hầu chúng ta có thể trang trải các chi phí cho ngày Đại Lễ. Để đóng góp các phần vụ nêu trên, xin Quý Ban liên lạc trực tiếp với Chủ Tịch Ban Chấp Hành Cộng Đồng Lê Xuân Bảng – (ĐT: 27 29 23 44 – bang_nhung@hotmail.com)

Xin mỗi cộng đoàn tìm 3 đến 4 người tham gia vào ban ẩm thực, và báo về cho Thủ Quỹ Nguyễn Khánh Hải (ĐT 26 29 25 90 – khanh_hai@hotmail.com) để anh sắp xếp nhân sự vào các phần việc cho thích hợp.

Quý Vị muốn đặt phòng nghỉ đêm, xin vui lòng liên lạc với Phó Nội Vụ Nguyễn Chí Dũng (ĐT: 42 42 76 60 – cdhorsens@gmail.com). Chúng tôi sẽ ưu tiên cho những người ghi danh sớm.

Lời tha thiết nhất của chúng tôi là kính xin Quý Ông Bà Anh Chị Em trong các cộng đoàn, hội đoàn mời gọi nhau tham dự ngày Đại Lễ, để qua Thánh Lễ, kinh nguyện, học hỏi sẽ nâng đỡ nhau sống đạo trong Đức Tin kiên vững, xứng đáng là con cháu của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

 

T.M. Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Đan Mạch

 

Lê Xuân Bảng

Chủ Tịch