Thư mời tham dự của Ban Chấp Hành Cộng đồng Công Giáo Việt nam tại Đan Mạch, đến các linh mục linh hướng, ban thường vụ và ban nghành chuyên môn, đến tham dự phiên họp ngày 6/9/2014 vào lúc 09:00g đến 19:30 tại địa điểm Torstilgårdsvej 56 – 8381 Tilst.

Kính thưa Cha Linh Hướng,

Kính thưa Quý Anh chị trong Ban Thường Vụ,

Kính thưa Quý Anh Chị trong các ban ngành chuyên môn.

Trân trọng kính mời Cha Linh Hướng, Quý Anh Chị Em

đến tham dự buổi họp Ban Chấp Hành Cộng Đồng được tổ chức:

  • Vào ngày 06 tháng chín, 2014 từ 09giờ00 – 19giờ30
  • Tại: Torstilgårdsvej 56 – 8381  Tilst

Chương trình nghị sự:

09 giờ 00       Họp mặt – Ăn sáng

10 giờ 00       Khai mạc

10 giờ 15       Bàn giao

10 giờ 30       Đúc kết cuộc tổ chức Đại Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

11 giờ 30       Thảo luận và thông qua chương trình huấn luyện nhân sự.

12 giờ 00       Ăn Trưa

13 giờ 00       Lên chương trình Đại Hội Xuân:

  • Xin Ban Phụng Vụ,Thánh Nhạc,Văn Nghệ, Ẩm Thực soạn kế hoạch và đề bạt phương thức thực hiện. Tìm chủ đề cho Đại Hội Xuân.
  • Tìm phương hướng hữu hiệu để mời các cộng đoàn địa phương và các hội đoàn cùng tham gia thánh ca và các tiết mục văn nghệ.
  • Tìm mời ban nhạc và đề bạt nội dung các bản nhạc sao cho hợp với chủ đề

Đại Hội Xuân.

  • Nội dung Đặc San Xuân.

15 giờ 00       Giải lao

15 giờ 30       Chính sửa Danh Sách Nhân Sự Ban Chấp Hành Cộng Đồng – Mời thêm ủy viên.

16 giờ 00       Những điều cần bổ túc và bàn thêm.

17 giờ 00       Thánh Lễ Ta Ơn.

18 giờ 00       Ăn chiều.

19 giờ 30       Tạm biệt.

Xin Cha Linh Hướng và Quý Anh Chị bổ túc thêm, nếu chương trình nghị sự còn thiếu sót.

Xin Thiên Chúa chúc lành để mọi hoạch định của chúng ta được thành đạt tốt đẹp.

Nay kính thư.

Lê Xuân Bảng

Chủ Tịch