Văn thư số: 2016-05

THU CDĐan Mạch, ngày 28 tháng sáu, 2016

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI LỄ KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Kính gởi Quý Linh Mục Việt Nam,

Kính gởi Quý Ông Bà Anh Chị Em trong Cộng Đồng Công giáo Việt Nam tại Đan Mạch,

 

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Đan Mạch

trân trọng kính mời Quý Cha, Quý Ông Bà Anh Chị Em trong Cộng Đồng đến tham dự:

ĐẠI LỄ KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Được tổ chức vào những ngày 12, 13, 14, tháng tám 2016

Tại:   Ømborg –  Lindholmvej 11–13 – 8680 Ry.

Chúng con tha thiết kính xin Quý Cha cùng đồng tế trong Thánh Lễ Đại Trào, giúp chúng con trong việc ngồi tòa giải tội, hướng dẫn chúng con với những đề tài học hỏi sống Đức Tin.

Để chương trình được hài hòa, kính xin Quý Cha liên lạc với Cha Phêrô Nguyễn Kim Thăng. Cho đến nay chúng con đã được Sư Huynh Phong – Dòng Lasan – Hoa Kỳ nhận lời giúp thuyết giảng.

Chúng tôi kính xin Qúy Ban Đại Diện các Cộng Đoàn, Hội Đoàn, Ca Đoàn phổ biến thư mời và hướng dẫn mọi thành viên tích cực đóng góp trong các việc chuyên môn, như tham gia ca đoàn tổng hợp, hướng dẫn các đội dâng hoa, tập họp các đội giúp lễ. Để đóng góp các phần vụ nêu trên xin Quý Vị liên lạc trực tiếp với Chủ Tịch Cộng Đồng Lê Xuân Bảng – Tlf.: 27 29 23 44.

Đặc biệt để lo việc ẩm thực, chúng tôi xin mỗi cộng đoàn tìm giúp cho chúng tôi hai người để tham gia vào ban ẩm thực và báo về cho Thủ Quỹ Cộng Đồng Nguyễn Khánh Hải – Tlf.: 26 29 25 90 để anh sắp xếp nhân sự vào các phần việc cho thích hợp.

Lời mời tha thiết nhất của chúng tôi là xin Quý Ông Bà Anh Chị Em trong các cộng đoàn, hội đoàn mời gọi nhau tham dự ngày Đại Lễ, để qua Thánh Lễ, kinh nguyện, học hỏi sẽ nâng đỡ nhau sống đạo trong tâm tình đạo hạnh có lòng xót thương tha nhân, và trong Đức Tin kiên vững theo gương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

T.M. Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Đan Mạch

Lê Xuân Bảng

Chủ Tịch

 

Đính kèm:

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

HÃY CÓ LÒNG XÓT THƯƠNG NHƯ CHÚA CHA

 

THỨ SÁU 12/8-2016
  CHƯƠNG TRÌNH CHUNG SINH HOẠT THANH THIÊU NIÊN
16.00 Họp mặt

Dựng lều – Trang trí lễ đài

 
19.00 Cơm tối
20.00   Họp mặt – Cơm tối – Sinh hoạt làm quen
21.00 Thánh lễ Sư Huynh Phong thuyết trình – Phần 1
22.00   Sư Huynh Phong thuyết trình – Phần 2
22.45 Kinh tối Kinh tối
24.00 Nghỉ đêm Nghỉ đêm
THỨ BẢY 13/8-2016
08.00 Báo thức Báo thức
08.20 Kinh Sáng Kinh Sáng
08.30 Điểm tâm Điểm tâm
09.00 Bán phù hiệu – Phổ biến chương trình Sư Huynh Phong thuyết trình – Phần 3
10.00 Khai mạc:

Tập trung tại Lễ Đài Kính Các Thánh Tử Đạo

–          Diễn văn khai mạc

–          Huấn từ của Đức Giám Mục

 
11.00 –          Đặt vòng hoa dâng kính các thánh.

–          Rước kiệu và lần hạt 5 sự sáng.

–          Dâng hoa

 

Tập trung tại Lễ Đài Kính Các Thánh Tử Đạo

 

12.00 Cơm Trưa Cơm Trưa
14.00 Bài thuyết giảng

của Sư Huynh Phong – Dòng Lasan Hoa Kỳ

Bài thuyết giảng

của Sư Huynh Phong – Dòng Lasan Hoa Kỳ

15.30 Thánh Lễ Đại Trào

–          Dâng hoa khai mạc

–          Thánh Lễ

–          Giới thiệu Tân Ban Chấp Hành

–          Dâng hoa Kính Đức Mẹ

Thánh Lễ Đại Trào:

–          Thanh thiếu niên đọc lời nguyện giáo dân.

–          Dâng lễ vật.

–          Quyên tiền trong Thánh Lễ.

18.00 Cơm chiều Cơm chiều
18.30 Sư Huynh Phong thuyết trình

Địa điểm: Nhà Nguyện

Thuyết trình các đề tài về đời sống gia đình, sống Đức Tin..

Địa điểm: Phòng hội

19.15 Thảo luận Thảo luận
20.00 Thảo luận Sư Huynh Phong thuyết trình  – Phần 4
21.00 Tập hát cho Thánh Lễ Chúa Nhật Tập văn nghệ
22.00   Quán cà phê – Trình diễn văn nghệ
24.00 Nghỉ đêm Nghỉ đêm
CHÚA NHẬT 14/8-2016
08.00 Báo thức Báo thức
08.30 Điểm tâm Điểm tâm
09.00 Tập hát Sư Huynh Phong thuyết trình – Kết thúc
10.00 Thánh Lễ Mừng kính Đức Mẹ Lên Trời Thánh Lễ Mừng kính Đức Mẹ Lên Trời
11.00 Dọn lều – Vệ sinh tổng quát Dọn lều – Vệ sinh tổng quát
12.00 Cơm trưa Cơm trưa
13.00 Chia tay Chia tay