bantin

AARHUS ngày 29 tháng 07 năm 2017

Kính thưa quý đại diện các cộng đoàn, hội đoàn.

Chỉ còn hơn hai tuần, chúng ta mừng Đại lễ. Ban chấp hành rất mong sự giúp đỡ của quý vị chuyển đạt thư mời của BCH đến bà con giáo dân và các vị tiền nhiệm trong cộng đồng. Xin đính kèm danh sách.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho mọi công việc của chúng ta.

Danh sách các vị tiền nhiệm và tại vị trong cộng đồng từ 1982- 2017.

1/  Ô. Nguyễn Trọng Lưu

2/  Ô. Trần Ngọc Huy

3/  Ô. Ngô Ngọc Lâm

4/  Ô. Lưu Văn Doanh

5/  Ô. Nguyễn Trí Thức

6/  Ô. Võ Phụng

7/  Ô. Trương Nhân

8/  Ô. Nguyễn Văn Tại

9/  Ô. Vũ Đình Riễn

10/Ô. Nguyễn Đình Trưởng

11/Ô. Nguyễn Quang Trường

12/Ô. Trần Văn Đương

13/Ô. Đậu Đình Hạ

14/Ô. Cao Văn Mùi

15/Ô. Nguyễn Ngọc Hùng

16/Ô. Hoàng Đức Độ

17/Ô. Ngô Văn Phủ

18/Ô. Trần Quốc Dũng

19/Ô. Nguyễn Mạnh Hà

20/Ô. Trần Đức Hiền

21/Ô. Phạm Văn Quyền

22/Ô. Nguyễn Văn Khoản

23/Ô. Nguyễn Văn Hải

24/Ô. Lê Xuân Bảng

25/Ô. Hoàng Văn Minh

26/Ô. Nguyễn Văn Luyện

27/Ô. Nguyễn Văn Tiếng

28/Ô. Nguyễn Văn Khiêm

29/Ô. Trần Viết Khoái

30/Ô. Đỗ Vinh Hiển

31/Ô.Trần Văn Trí

32/Ô. Nguyễn Hữu Long

33/C. Nguyễn Thị Mai

34/Ô. Nguyễn Hải Trường

35/A. Nguyễn Văn Thảo

36/C. Nguyễn Hồng Hạnh

37/A. Nguyễn Chí Dũng

38/A. Nguyễn Khánh Hải

Nay kính.

Tm. BAN CHẤP HÀNH CĐ

Chủ tịch NGUYỄN KHÁNH HẢI