bantin                             

  

Ngày 28-02-2018

    THƯ  MỜI

                  ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 2018

Cho Tất Cả Mọi  Người Trong Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tại Đan Mạch

Kính Gởi: – Quý Linh Mục

                 – Quý Ban Đại Diện các Cộng Đoàn, Hội Đoàn, Ca Đoàn

                 – Quý ông bà anh chị em

                 – Ban Điều Hành Thanh Thiếu Niên            

Kính thưa Quý cha và toàn thể Quý vị,

Ngày Đại Hội thường niên hằng năm được tổ chức nhằm mục đích để cùng nhau nhìn lại những sinh hoạt mục vụ của cộng đồng, và của các cộng đoàn trong một năm qua. Đồng thời tạo tình liên kết mật thiết, trao đổi, chia sẻ và tìm ra những phương thức thiết thực cho những sinh hoạt mục vụ trong bối cảnh hiện tại và trong tương lai.        

Ban Chấp Hành cộng đồng trân trọng kính mời Quý cha và toàn thể Quý vị đại diện cho các cộng đoàn, hội đoàn, đoàn thể và Quý ông bà anh chị em trong cộng đồng, bớt chút thời gian đến tham dự ngày Đại Hội Thường Niên được tổ chức:

Thứ bảy ngày 14/04/2018 tại Horsens

Địa điểm: Hybenvej 2, 8700

Chương Trình Nghị Sự:

09:00    Họp mặt – Điểm tâm

10:00    Khai mạc chương trình

 • Giới thiệu thành phần tham dự
 • Bầu chủ tọa
 • Tường trình những sinh hoạt của cộng đồng, báo cáo tài chánh của cộng đồng
 • Tường trình những sinh hoạt của các cộng đoàn, đoàn thể
 • Bầu cử 3 thành viên và 2 ủy viên dự khuyết vào Ban Chấp Hành cộng đồng nhiệm kỳ 2018 – 2022

12:00    Cơm trưa

13:30    Tiếp tục nghị sự

 • Việc tổ chức Đại Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Ømborg vào ngày 10,11,12 tháng 08 năm 2018
 • Tổng kết sổ vàng quyên góp xây dựng Vương Cung Thánh Đường La Vang
 • Hỗ trợ thanh thiếu niên – Liên kết các đoàn thể – Hội Đoàn trong cộng đồng
 • Ngày thường huấn tháng 10
 • Phân nhiệm công tác ngày Hành Hương Địa phận tháng 06
 • Đóng góp ý kiến xây dựng và phát triển cộng đồng
 • Các đề nghị khác.

17:00    Thánh lễ bế mạc

18:30    Cơm chiều

19:30    Chương trình Niềm Vui Dấn Thân cho tất cả các ca đoàn

24:00    kết thúc

Để sắp xếp chương trình và phục vụ ẩm thực cho chu đáo. Những ý kiến đóng góp và số người tham dự trong ngày Đại Hội xin vui lòng gởi về:

 • Email khanh_hai@ hot mail. com, Mobil: 26292590 trước ngày 01/04/2018.

Xin Quý vị đại diện của các cộng đoàn, hội đoàn, ca đoàn vui lòng phổ biến thư mời này đến cho toàn thể mọi người.

Sự hiện diện của Quý cha và toàn thể Quý vị sẽ nói lên tinh thần hiệp nhất, quan tâm và sẽ đem lại nhiều hiệu quả tốt đẹp cho ngày Đại Hội.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho mọi công việc của chúng ta.

Trân Trọng kính chào

TM/BCHCĐCGVN.DK

Nguyễn Khánh Hải

Chủ Tịch