Billedresultat for nune and church

NỮ TU TÊRÊSA I NHÃ TRẦN THỊ TÚ TRINH

Trong niềm hân hoan vui mừng, Ban Chấp Hành Cộng Đồng CGVN xin kính báo đến toàn thể cộng đồng dân chúa tại Đan Mạch:

Nữ tu Têrêsa I- nhã Trần Thị Tú Trinh, con của ông bà Trần Viết Khoái trực thuộc cộng đoàn Aarhus sẽ được tuyên khấn trọn đời. Vào lúc 10:00 giờ, thứ bảy, ngày 05.05.2018 tại Thánh Đường giáo họ Hedwig, thuộc giáo xứ Thomas Morus Mackestrabe 43, 53119 Bonn, Đức Quốc.

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Đan Mạch xin cùng hiệp thông dâng lời cầu nguyện trong ngày tuyên khấn, và gởi lời chúc mừng đến Hội Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp, cùng toàn thể gia đình ông Bà Trần Viết Khoái.

Nguyện xin tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi luôn đồng hành, phù hộ cho Sơ Trinh luôn kiên trung trong đời sống tu đức.

Trân Trọng
TM/BCHCĐCGVN-DK
Nguyễn Khánh Hải
Chủ Tịch