THU CD

CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI ĐAN MẠCH

THƠ MỜI THAM DỰ NGÀY THƯỜNG HUẤN

 

Kính gởi:       – Qúy Ban Điều Hành Cộng Đoàn, Hội Đoàn,

                       – Qúy Ông Bà Anh Chị Em trong Cộng Đồng

 

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam taị Đan Mạch trân trọng kính mời Quý Ban Điều Hành Cộng Đoàn, Hội Đoàn, cùng toàn thể Qúy Ông Bà Anh Chị Em trong Cộng Đồng đến tham dự ngày thường huấn theo chủ đề:

 

NGƯỜI PHỤC VỤ THẤM NHUẦN HƠN NỮA TINH THẦN TIN MỪNG

Linh Mục JB Nguyễn Ngọc Thế – Sj thuyết giảng

                         Tổ chức vào ngày:                                 29 tháng mười 2016

                         Tại:                                               Selskabslokalet, langkævej 2, 8381 Tilst

 

 

09.15                        Họp mặt.

09.45                        Cầu nguyện khai mạc.

10.00                        Giới thiệu chương trình.

10.15                        Đề tài 01: NIỀM VUI PHỤC VỤ THEO TIN THẦN TIN MỪNG

11.15                        Nghỉ giải lao

11.30                        Đề tài 02: NIỀM VUI CỦA NGƯỜI PHỤC VỤ.

12.30                        Cơm trưa.

13.40                            Đề tài 03: NHỮNG TINH THẦN TIN MỪNG NÀO MÀ NGƯỜI PHỤC VỤ CẦN THẤM                                                                 NHUẦN HƠN NỮA

14.40                        Nghỉ giải lao

14.50                        Đề tài 04: NGƯỜI PHỤC VỤ TRẢ LỜI KHÔNG VỚI TINH THẦN THẾ TỤC.

16:00                        Nhìn lại một ngày qua.

16.30                        Nghỉ giải lao và chuẩn bị Thánh Lễ.

16.45                        THÁNH LỄ.

18.00                        Kết thúc

 

Di chuyển: Tự túc – Ẩm thực: Quỹ Cộng Đồng tài trợ.

 

Kính xin Qúy Ban phổ biến thư mời đến mọi thành viên trong Cộng Đoàn, Hội Đoàn để cùng mời gọi nhau đến tham dự ngày thường huấn, hầu qua học hỏi và chia sẻ chúng ta sẽ ngày càng thấm nhuần tinh thần Tin Mừng, hăng say phục vụ trong tinh thần hiệp nhất, yêu thương.

 

Trân trọng kính mời.

 

T/M Ban Chấp Hành Cộng Đồng

 

Nguyễn Khánh Hải

Chủ Tịch