skat

Giáo dân: Thưa cha, người Kitô hữu bắt đầu bước vào mùa chay Thánh. Trong hành trình mùa chay về: LÀM VIỆC LÀNH PHÚC ĐỨC, qua công việc bố thí.

Giáo dân Việt Nam rất năng động trong việc nầy qua những quyên góp có tính bác ái, thế nhưng trong bổn phận là giáo dân nơi giáo xứ, một số đông vẫn không biết đến việc ĐÓNG THUẾ NHÀ THỜ, mặc dù Giám Mục, các linh mục tây hay ta vẫn luôn kêu gọi hãy giúp nhà thờ qua việc đóng thuế.

Vậy cha nghĩ sao đến việc nầy? Giữa Bổn Phận là người tín hữu và Lòng bác ái? Nếu con có lòng bác ái giúp góp công sức tiền của, mà con quên đi bổn phận trong Giáo Phận, nơi cưu mang Đức Tin? Nghĩa cử làm tròn bổn phận có được ví như một hành vi bác ái không cha?

Cám ơn cha.

——————————————————————

Trả lời:

Bình thường, khi người ta ghi tên vào một hiệp hội nào đó, người ta có bổn phận đóng nguyệt liễm, để ban điều hành có quĩ để chi tiêu cho những sinh hoạt của hiệp hội mình.

Việc đóng thuế cho Giáo Hội địa phương cũng hiểu theo khía cạnh đó. Tuy nhiên, tại sao Giáo Hội công giáo tại Đan Mạch lại không được nhiều người đóng thuế?

Có rất nhiều lý do. Tôi có thể đan cử như sau:

  • Đối với người Đan, Họ không còn tha thiết với việc đi nhà thờ, cho nên việc đóng thuế cho Giáo Hội cũng giới hạn, chỉ xảy ra nơi một số ít người.
  • Đối với người VN, chúng ta chưa quen với việc đóng thuế tự nguyện theo phương cách của xã hội Đan Mạch.Tâm lý chung của nhiều người là các linh mục có lợi tức từ bổng lễ, còn mình đi lễ, bỏ ống nhà thờ là đủ. Các cha sẽ dùng tiền ống để chi phí cho việc bảo trì nhà thờ.

Khi các linh mục hoặc có người nào đó kêu gọi đóng góp để làm việc từ thiện, người VN công giáo rộng tay đóng góp, vì lòng thương cảm hoàn cảnh đáng thương của một số người tàn tật hoặc trẻ mồ côi, và người ta tin tưởng, sự đóng góp của mình sẽ đem lại một an ủi nào đó, cho những người có hoàn cảnh đáng thương này.

Tôi nghĩ: Rất khó để thay đổi tư duy của người Việt thuộc thế hệ thứ nhất, hy vọng thế hệ thứ hai sẽ có thay đổi khác đi.

Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu có nói một câu, tôi xin trích dẫn. ”Việc này nên làm mà việc kia cũng không bỏ qua”.

Nếu người VN công giáo thực hành lời Chúa, mỗi người vừa đóng thuế cho Giáo Hội theo khả năng (một năm khoảng 1000 kr.),  vừa chia sẻ những gì mình có cho người nghèo, thì trọn vẹn cả đôi đường.

Amen.

 Linh Mục Phêrô NGUYỄN NGỌC TUYẾN