LentenCross

HỎI:

Thưa cha.

Trong khuôn khổ mùa chay, con có mua vé đi xem văn nghệ, nhưng không biết là rơi vào Thứ Năm Tuần Thánh 25/03 một trong ba ngày Tam Nhật Thánh quan trọng đến việc Khổ Nạn của Đức Giêsu Kitô, nhưng có người bạn muốn mua lại, chị ta cũng là người Công Giáo.

Con ngần ngại không biết tính sao, vì chị nói trong mùa chay, chỉ có hai ngày buộc ăn chay hãm mình thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh, chứ đâu có buộc không xem Văn Nghệ giải trí đâu mà lo, vả lại đâu có rơi vào ngày thứ sáu? Thứ năm cơ mà?

“Người ta lợi dụng chỉ có những ngày nghỉ lễ mà hưởng thụ, nghỉ ngơi vui chơi, bất quá chay tịnh ngày thứ sáu là đủ…” chị nói như vậy. Thưa cha, với lập luận đó nếu con để lại cho chị ấy, xem như con đồng ý với chị là đúng, vậy theo cha, là người tín hữu Kitô, thực hành việc chay tịnh như thế nào trong ba ngày Tâm Nhật Thánh là đúng?Xin cha giải thích cho con rõ.

Cám ơn cha.

 

TRẢ LỜI:

Xin được chia sẻ những tâm tình của mùa Chay như sau:

Trong đạo Kitô giáo, mùa Chay là thời gian chuẩn bị cho Đại Lễ phục sinh, mừng Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. Đây là biến cố quan trọng nhất của đạo. Vì như thánh Phaolô nói: “Nếu Đức Kitô không sống lại, thì đức tin của chúng ta là vô ích…”
Chúng ta tin Chúa Giêsu là Chúa, và bởi thế, những gì liên quan đến Ngài, chúng ta gắn thêm từ “thánh”, để nhấn mạnh. Tuần lễ Ngài chịu khổ nạn, gọi là “tuần thánh”, ba ngày cuối gọi là “tam nhật thánh”….
Là người Kitô hữu chân chính, chúng ta phải yêu Chúa Giêsu, “hết linh hồn, hết trí khôn, và hết sức mình…” hay còn gọi là “trên hết mọi sự.”
Trong những ngày tuần thánh, người Kitô hữu được mời gọi: hãy chia sẻ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, để sau này sẽ cùng được chia sẻ vinh quang với Ngài.
Tiếc thay, rất nhiều người Kitô giáo không hiểu rõ về giáo lý và ý nghĩa của những ngày chay tịnh, giữ chay cho có lệ mà quên đi sự hy sinh, hãm mình của mùa chay, lại còn lợi dụng thời gian nghỉ lễ để hưởng thụ thú vui vật chất, mà thế gian mời mọc.
Một trong những kinh nguyện của mùa Chay, tôi thường đọc:
“Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con
một thời gian đặc biệt để chế ngự thân xác, nâng cao tâm hồn, để khi dân Chúa dứt bỏ những tâm tình bất chính, họ biết tìm kiếm những sự vĩnh cửu trên trời”…
Xin những người nào có hành động như thế, hãy tự hỏi:
– Nếu tôi không sống tinh thần hy sinh, quên mình như Đức Kitô đã dạy và làm gương, liệu tôi có được chia sẻ vinh quang của sự sống lại trong Nước Trời không?
Thân ái.