Relateret billede

Chúa Nhật IV Mùa Chay A

Ánh sáng đức tin
Lộ Đức là một trong những trung tâm hành hương lớn nhất thế giới. Ở đây khách hành hương có thể đọc được vô vàn lời tạ ơn và kỷ vật để dâng lên Mẹ Maria. Trong những kỷ vật tạ ơn ấy, người ta thấy một bức tượng diễn tả một người mù vừa được chữa lành.
Bức tượng này do một bà quí phái dựng nên để ghi nhớ áng sáng đức tin mà bà đã tìm lại được ở Lộ Đức. Bên dưới bức tượng bà ghi hàng chữ: “Tìm lại được đức tin là một phép lạ còn vĩ đại hơn được sáng mắt.”
Bài Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan thuật lại cho chúng ta một cuộc sáng mắt. Nghĩa là, anh mù trong Tin Mừng nhận được hai phép lạ cùng một lúc.
Chúa mở con mắt tự nhiên của anh, cho anh được thấy.
Chúa mở con mắt đức tin cho anh.
Điều giống nhau giữa anh ta với người đàn bà ở Lộ Đúc là cả hai đều tìm thấy ánh sang đức tin.
Ngoài ra, cả hai còn giống nhau ở chỗ họ đều tích cực làm chứng cho Chúa.
Người đàn bà đã cho dựng bức tượng để ghi dấu một kỳ công của Chúa và cho mọi người nhận ra kỳ công ấy.
Anh mù can đảm làm chứng cho Chúa dù bị trục xuất khỏi hội đường.
Ngày nay xunh quanh chúng ta cũng có nhiều trường hợp bị mù:
Tính ích kỷ làm ta mù không thấy nhu cầu của tha nhân
Tính vô cảm làm ta mù không thấy những việc ta đã làm đau lòng tha nhân.
Tính kiêu căng làm ta mù không thấy khuyết điểm của mình.
Những thành kiến làm ta mù không thấy sự thật.
Sự hối hả làm ta mù không thấy vẻ đẹp của vũ trụ chung quanh.
Khuynh hướng duy vật làm ta mù không thấy những giá trị thiêng liêng.
Anh chị em thân mến,
Chúng ta đang ở vào mùa Chay. Nhìn lại cuộc sống của mình, đôi khi chúng ta mù, chúng ta sống trong tội, nhưng chúng ta tin tưởng rằng Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta, Người sẽ ban ánh sáng niềm tin cho chúng ta nếu chúng ta quay về với Người.
Xin Chúa hãy thông chia sự sáng của Ngài cho chúng ta.
Ước gì cuộc sống của chúng ta luôn làm sáng danh Chúa.
Amen.

Billedresultat for blind man and jesus

4. Søndag i Fasten A

Troens lys
Lourdes er et af ​​de største valfartssteder i verden. Her kan vi se, hvordan utallige pilgrimme har takket Maria og givet hende mange gaver. Blandet de mange takkegaver, ser man en statue, der forestiller en blind mand, hvis øjne er blevet åbnet.
Denne statue er skænket af en rig pilgrim for at huske troens lys, som hun fik i Lourdes. Under statuen skrev hun: ” At finde troen er et endnu større mirakel end at se.”
I dagens evangelium, fortæller Johannes os om en blind mand, hvis øjne er blev åbnet. Det betyder, at den blinde mand i evangeliet får to mirakler på en gang.
– Gud åbner hans naturlige øjne, så han kommer til at se.
– Gud åbner troens øjne for ham.
Lighederne mellem ham og kvinden i Lourdes er, at de begge har fundet troens lys.
Desuden ligner de begge hinanden i, at de aktivt vidner om Gud.
– Kvinden gav statuen for at markere det mirakel, som Herren gjorde og for at få folk til at indse det.
– Den blinde vidner for Gud, selv om han blev bortvist fra synagogen.
I dag er der mange tilfælde af blindhed omkring os:
– Egoisme gør os blinde, så vi ikke kan se andres behov
– Ufølsomhed gør os blinde, så vi ikke kan se, at vi sårer andre.
– Arrogance gør os blinde, så vi ikke kan se vores fejl.
– Fordomme gør os blinde, så vi ikke kan se sandheden.
– Travlhed gør os blinde, så vi ikke kan se skønheden i universet omkring os.
– Materialisme gør os blinde, så vi ikke kan se den åndelige værdi.
Mine kære brødre og søstre,
Vi er i fasten. Når vi ser tilbage på vores liv, så er vi nogle gange blinde og lever i synd. Men når vi tror på, at Gud kan tilgive os, så vil han give os troens lys, hvis vi vender tilbage til Ham.
Må Herren dele sit lys med os.
Jeg ønsker, at vi i vores liv altid vil gøre Herrens navn stort.
Amen.

Linh mục Phêrô Nguyễn kim Thăng