CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG

  vises vises5025477

 

Lửa Thánh Thần

Trước khi từ giã các môn đệ, Ðức Giê-su đã hứa ban Chúa Thánh Thần cho các ngài. Các ngài không phải chờ đợi lâu. Vào ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần xuống tràn đầy trên các ngài. Thánh Thần làm biến đổi toàn bộ con người các môn đệ. Với các ngài, cảm nghiệm về Chúa Thánh Thần là cảm nghiệm về một ngọn lửa.

Ðức Chúa Thánh Thần là ngọn lửa thanh luyện

Như lửa giúp tinh luyện vàng, Chúa Thánh Thần thanh luyện các môn đệ khỏi những khiếm khuyết. Chúa Thánh Thần tẩy rửa tâm hồn các ngài sạch những bất xứng như: thói ích kỷ hẹp hòi, thói tranh giành địa vị. Lửa Thánh Thần thiêu đốt những bóng tối nhút nhát, phản bội.

Ðức Chúa Thánh Thần là ngọn lửa soi sáng.

Ai đã đi trong tối tăm mới biết nỗi khổ của người mò mẫm tìm đường. Những chướng ngại, thú dữ, vực sâu luôn rình rập họ.

Trước khi Chúa Thánh Thần tới, các môn đệ như người đi trong đêm tối. Ðức Chúa Thánh Thần đến, Ngài chiếu ánh sáng vào tâm hồn các ông. Những ngư phủ u mê bỗng trở nên thông minh, sáng suốt. Những con người băn khoăn bỗng thấy rõ con đường phải đi. Các ông trở nên những nhà hoạt động thực tế, có chương trình hành động cụ thể.

Ðức Chúa Thánh Thần là ngọn lửa ban sự sống.

Khi chưa nhận được ơn Chúa Thánh Thần, các môn đệ sống như những người đã chết: Rụt rè, sợ hãi, chán nản, thất vọng, mệt mỏi, mất phương hướng. Ngọn lửa Thánh Thần đến sưởi ấm những tâm hồn giá lạnh. Hơi thở ban sự sống Thiên chúa thổi vào làm hồi sinh những cuộc sống vô hồn.

Hơn thế nữa, khi đã nhận lãnh Chúa Thánh Thần, các môn đệ đã mở tung cửa và lên đường ra đi. Sức sống mới khiến các ngài say mê rao giảng Lời Chúa, bất chấp những khó khăn thử thách, bất chấp xiềng xích lao tù, và bất chấp cả cái chết.

Ðức Chúa Thánh Thần là ngọn lửa tình yêu.

Tất cả những tác động trên phát xuất từ nguồn mạch tình yêu. Chính tình yêu đã thanh luyện lý tưởng tông đồ. Chính tình yêu soi sáng cuộc đời tăm tối. Chính tình yêu là sức sống mãnh liệt. Tình yêu từ Chúa Thánh Thần đã biến đổi cuộc đời các môn đệ. Tình yêu là ngọn lửa thôi thúc các ngài dấn thân phục vụ Chúa và phục vụ anh em.

Amen.

Viết theo ĐC. Giuse Ngô Quang Kiệt

PINSEDAG

Helligåndens Ild

Før han tog afsked med sine disciple, lovede Jesus dem Helligånden. De kom ikke til at vente længe. På pinsedagen, fyldte Helligånden dem. Helligånden forvandlede alle Jesus’ disciple. For dem var oplevelsen af ​​Helligånden som oplevelsen af ​​en ild.

Helligånden er en udrensningens ild

Som ild lutrer guld, således renser Helligånden sine disciple for fejl. Helligåndens Ild renser som rengøringsmiddel deres uværdige gerninger, som snæversynet egoisme og konkurrencementalitet. Helligåndens Ild brænder deres angst og forræderi væk.

Helligånden er en ild, som oplyser.

De, der gik i mørke kender lidelser og er som mennesker, der famler for at finde en vej. Disse forhindringer forfølger dem altid.

Før Helligånden kom, gik disciplene som folk går om natten. Da Helligånden kom, kastede han lys på deres sjæl. Pludselig bliver fiskerne intelligente og kloge. De så, hvilken vej de skulle gå. De blev selve drivkraften og vidste, hvad de skulle gøre.

Helligånden er ild, som giv livet.

Før Helligånden kom, levede disciplene som døde: frygtsomme, bange, deprimerede, frustrerede, trætte, desorienterede. Helligånden kom for at varme de kolde hjerter. Livsånden blev blæst ind i de kristne og genoplivede de livløse liv.

 Desuden, da de havde fået Helligånden, åbnede disciplene døren og gik ud ad vejen. Ny vitalitet gør dem i stand til at prædike Guds ord på en lidenskabelig måde, på trods af modgang, på trods af lænker og fængsel, med dødsforagt.

 Helligånden er kærlighedens ild.

Alle disse resultater kommer fra kærlighed. Kærligheden rensede dem med et apostolsk ideal. Kærligheden oplyser mørket, så det bliver til liv. Kærligheden er vitalitet. Kærligheden fra Ånden har forvandlet livet for disciplene. Kærligheden er ilden, der gjorde disciple i stand til at tjene Gud og mennesker.

 Helligånd, vi beder om, at du vil komme til vores hjerter.

Amen”.