CHÚNG TÔI XIN HÂN HẠNH GIỚI THIỆU ĐẾN QUÝ VỊ CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ ĐÓN CHÀO TẾT CANH TÝ 2020 VỚI CHỦ ĐỀ XUÂN NHÂN ÁI.

TẠI SØNDERBRO KULTURHUS LINDVIGSVEJ 4, HORSENS 8700

THỨ BẢY NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 2020