bantin

IMG_0129

LỜI CẢM ƠN

Kính thưa cha và toàn thể quý đại diện.

Ban chấp hành chúng con, xin gởi lời cám ơn đến quý anh em trong các cộng đoàn: Svendbrog, Horsens, Aarhus đã bỏ nhiều công sức, chung tay trùng tu đài các Thánh hoàn tất.

Nguyện xin Thiên Chúa ban thật nhiều ơn phúc cho quý vị.

 

Nay kính

Tm. BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG.

Chủ tịch Nguyễn Khánh Hải

 

VÀI HÌNH ẢNH GIÁO DÂN LÀM VIỆC TRÙNG TU LỄ ĐÀI CÁC THÁNH TẠI ØMBORGEN