IMG_0835

 

HÌNH ẢNH SINH HOẠT CHƯƠNG TRÌNH MỪNG XUÂN MẬU TUẤT 2018

19

CHUẨN BỊ CHIỀU THỨ SÁU

(Bấm vào chữ CHẨN BỊ CHIỀU THỨ SÁU xem và tải về.)

 

IMG_0041

KIỆU MẸ FATIMA

(Bấm vào chữ KIỆU MẸ FATIMA xem và tải về.)

 

IMG_0735

QUAN KHÁCH VỚI GIAN HÀNG ẨM THỰC TRƯỚC GIỜ VĂN NGHỆ

(Bấm vào chữ QUAN KHÁCH… xem và tải về.)

IMG_0709

THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM

(Bấm vào chữ THÁNH LỄ … xem và tải về.)

IMG_0772

BÁI TỔ VÀ CHÀO QUỐC KỲ

(Bấm vào chữ BÁI TỔ VÀ CHÀO QUỐC KỲ … xem và tải về.)

(XIN XEM TIẾP PHẦN 2)

DƯỚI ĐÂY LÀ NHỮNG HÌNH ẢNH,  CHÚNG TÔI ĐÃ GHI NHẬN TỪ NHỮNG GÓC CẠNH CỦA DIỄN TIẾN TỪ VIỆC CHUẨN BỊ CHO TỚI LÚC KẾT THÚC. DÙ VẬY, SỰ TRUNG THỰC CỦA ẢNH GHI LẠI SỰ KIỆN SẼ KHÔNG TRÁNH KHỎI NHỮNG THIẾU SÓT VÀ NHỮNG HÌNH ẢNH NGOÀI Ý MUỐN CỦA NGƯỜI CHỤP VÀ NGƯỜI “BỊ” LIÊN QUAN TRONG ẢNH.

RẤT KÍNH MONG QUÝ VỊ CẢM THÔNG VÀ LIÊN LẠC VỚI  TRANG THÔNG TIN CỘNG ĐỒNG, YÊU CẦU  CHÚNG TÔI XÓA BỎ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN ĐẾN QUÝ VỊ. CHÂN THÀNH CÁM ƠN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA QUÝ VỊ.