IMG_0876 (1)

VĂN NGHỆ XUÂN MẬU TUẤT 2018

IMG_0604

CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ VỚI CHỦ ĐỀ XUÂN NGUYỆN CẦU

(QUÝ VỊ BẤM VÀO CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ …  BÊN TRÊN, XEM VÀ TẢI VỀ)

HÌNH ẢNH VIDEO

THÁNH LỄ XUÂN MẬU TUẤT 

BÀI GIẢNG ĐẦU NĂM MỚI 

CHÚC XUÂN VÀ CÁM ƠN BAN TỔ CHỨC

NGHI LỄ BÁI TỔ VÀ CHÀO QUỐC KỲ

LÂN DU XUÂN

CÂU CHUYỆN ĐẦU XUÂN

VŨ KHÚC CHIỀU LÊN BẢN THƯỢNG

ĐÓN XUÂN VỀ

KHÚC GIAO MÙA

ĐẦU XUÂN LÍNH CHÚC

VIỆT NAM TÔI ĐÂU

THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG

NGÀY TẾT QUÊ EM ( VŨ )

HÌNH ẢNH VIDEO CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ HIỆN VẪN ĐANG CẬP NHẬT.