Ban đai diện

Thời gian thắm thoát thoi đưa.

Tiden går hurtigt når man er i godt selskab.

Hai câu trên có thể áp dụng để mô tả cựu và tân ban đại diện cộng đoàn Horsens. Thấm thoát mà 2 năm đã trôi qua, từ ngày ban đại diện cũ nhậm chức cho đến mãn nhiệm ngày hôm nay Chúa Nhật 18/3/2018.

Hai năm trôi qua với nhiều sinh hoạt thường biết trong cộng đoàn, cũng như nơi cộng đồng. Chỉ có điều đáng ghi nhận là cộng đoàn Horsens, do yếu tố nhân hòa địa lợi, càng ngày càng được sự tín nhiệm của BCH cộng đồng, để đóng góp tích cực và đáng kể vào sinh hoạt chung của cộng đồng. Và qua đây xin chân thành cám ơn nỗ lực làm việc của cựu ban đại diên cộng đoàn Horsens.

Để dọn mình chuẩn bị đại lễ Phục Sinh sắp tới, nhiều bà con đã đến đón nhận Bí tích Hòa Giải cùng tham dự thánh lễ CN thứ 5 mùa Chay hôm nay, do cha GB Nguyễn Ngọc Thế đảm trách.

Sau thánh lễ là phần họp mặt và bầu ban đại diện mới. Anh Trần Văn Văn, thay mặt BĐD cũ, ngỏ lời cám ơn sự giúp đỡ tinh thần, vật chất, thời gian, cộng sức của bà con trong cộng đoàn cho BĐD trong nhiệm kỳ vừa qua. Phần bầu cử diễn ra thường lệ như mọi lần trước, với phần kêu gọi ứng cử, đề cử hay tái nhiệm.

Sau nhiều ý kiến phát biểu, trao đổi và đề xuất, thì cộng đoàn đã tìm ra ban đai diện mới, cũng gồm 4 vị, cho nhiệm kỳ 2018 – 2020. Nói là mới nhưng cũng chỉ đúng ¼, vì trong ban đại diện mới có 3 vị nhận đề cử tái nhiệm.

Đó là những quý vị sau:

Anh Trần Văn Văn

Chị Phạm Thùy Trinh

Chị Vũ Linh Phương

Thành viên mới của tân ban đại diện là anh Hoàng Quốc Anh, thay thế cho anh Nguyễn Tiến Dũng (mà từ ngày anh đặt chân đến DK vào đầu thập niên 80) là người luôn giúp tay trong mọi sinh hoạt cộng đoàn và cộng đồng. Cám ơn đến anh Tiến Dũng.

Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục gìn giữ, soi sáng và phù trợ ban đại diện cộng đoàn Horsens nói riêng, và cộng đoàn Horsens chúng con nói chung. Amen.

Bò kho

Ăn mừng