Kính mời Qúy vị  xem hình

 
Hội  Xuân Ất Mùi do Cộng Đoàn CGVN tại Sjælland, Đan Mạch tổ chức ngày 31.01.2015
 
Về kỹ thuật có một số hình bị tối, xin thứ lỗi.
Đặc biệt xứ ngôn viên hát giúp vui. sẽ gửi đến qúy vị hình và âm thanh (video)
Ban Phục Vụ Cộng Đoàn CGVN tại  Sjælland