bich-chyong-gs-2016

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2016

ÁNH SÁNG HANG BÊ LEM

Vào ngày thứ bảy 17 tháng 12 năm 2016 tại KILDEN

Nygårds Plads 31, 2605 BRØNDBY

Chương trình khai mạc 15.00g  –  Thánh Lễ 17.00g – VĂN NGHỆ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 18.30g

Chương trình Giáng Sinh gồm có văn nghệ Thánh Ca và nhạc cảnh Giáng Sinh và những quà tặng của cộng đoàn.

Đặc biệt chương trình gây quỹ cứu trợ bão lụt miền trung. Trong chương trình có phục vụ các món ăn thuần túy VN.

Cộng đoàn Sjælland trân trọng kính mời.