Cộng đoàn Đức Mẹ La Vang được thành hình như thế nào và do ai chủ xướng đã đi vào hoạt động ra sao, gần hai thập niên trước đó, luôn sát cánh với các cộng đoàn giáo xứ trong sinh hoạt cộng đồng CGVN tại Đan Mạch.

Xin được đính kèm lá thư mời bên dưới,  từ hai thành viên cũ kêu gọi dựng lại cộng đoàn do ông Ngô Văn Thông và ông Trần Văn Trí đứng tên và cha Phêrô Nguyễn Kim Thăng được mời làm cha linh hướng cộng đoàn.

 

Chúng tôi đến, đang khi cha chủ tế cũng là linh hướng cộng đoàn ĐMLV (ĐỨC MẸ LA VANG) ngỏ lời với giáo dân tham dự Thánh Lễ về chủ đích ngày quy tụ các cựu thành viên cộng đoàn và đặc biệt dâng lễ giỗ kính nhớ Bậc Đáng Kính Đức Hồng Y FX. Nguyễn Văn Thuận vào ngày 17 tháng 09 năm 2023.
Sau Thánh Lễ, ông Ngô Văn Thông ngỏ lời cám ơn cha linh hướng, ông bà anh chị em tham dự thánh lễ, (hầu như giáo dân Odense) ông sơ lượt về cộng đoàn Đức Mẹ La Vang và mong ước thực hiện lại sinh hoạt sau bao năm, hầu như không còn hoạt động với nhiều lý do như sự ra đi của các thành viên, nay già yếu, di dời nơi chốn chẳng hạn. Song song đó, cộng đoàn không có người điều hành, sau khi ông Trần Viết Khoái mất. Trở ngại hiện nay, về kỹ thuật sốđã làm chậm đi việc phổ biến thông tin đến các thành viên, liên lạc, như việc phổ biến THƯ MỜI chậm trễ chẳng hạn.

Và phần đông số thành viên trong cộng  đoàn cũng lớn tuổi, khó khăn đi lại v.v… dù vậy ông cũng hy vọng cộng đoàn hiện có cha linh hướng sẽ tạo nên sức bật qua lời kêu gọi và sự hỗ trợ từ các ban đại diện cộng đoàn, cộng đồng.

Sức sống nơi cộng đoàn ĐMLV, không chủ lực về mặt sinh hoạt, nhưng là việc CẦU NGUYỆN, cùng nhau cầu nguyện, cầu nguyện là chất xúc tác đầy năng lực giúp các thành viên nhận thức và dấn thân cho mọi sinh hoạt trong ơn Chúa.


Sau ăn trưa, mọi người trao đổi đâu là sự khó khăn cho tổ chức sinh hoạt hiện nay. Vì không có nhiều thành viên hiện diện, cha linh hướng đề nghị hai ông Ngô Văn Thông và Trần Văn Trí là người liên lạc chính thức đại diện cho cộng đoàn Đức Mẹ La Vang tại Đan Mạch, thay vì bầu lại Ban Điều Hành. Sau đó, có thêm một số giáo dân gia nhập qua lời kêu mời của cha linh hướng Phêrô Nguyễn Kim Thăng.

 

 

Buổi họp mặt kết thúc thật vui vẻ và tràn đầy niềm cậy trông vào Đức Mẹ La Vang là Đấng luôn cầu bầu cho những việc làm thánh thiện của con cái Mẹ, đang mong muốn thực hiện. Kế đến chúng tôi xin cám ơn những món ăn trưa ngon miệng, no bụng từ cộng đoàn Đức Mẹ La Vang do các vị giáo dân thực hiện.

 

Hy vọng rằng, các thành viên Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang sẽ một lần nữa, lại tề tựu và thêm nhiều giáo dân gia nhập hầu tiếp tục dấn thân phục vụ cho cộng đồng, cộng đoàn, nơi các giáo xứ và giáo phận tại Đan Mạch.

Xin Chúa chúc lành cho cộng đoàn.

Kim Long ghi.