DSC07735Resize.jpg

 

Lễ nhận nhiệm sở của cha Phê-rô Nguyễn Đức Trí

Ngày Chúa Nhật 27.10. 2019 vừa qua, anh chị em giáo dân đã tề tựu chật kín Nhà Thờ Đức Bà của  thành phố Aarhus để cùng dâng lễ Tạ Ơn, cũng như lễ nhận nhiệm sở của cha Phê-rô Nguyễn Đức Trí, Dòng Tên. Quý cha Phê-rô Nguyễn Kim Thăng, cha Adolf Meister SJ. và cha Kris Augustyniak SJ. đã cùng hiệp lời dâng lễ với cha Quản Nhiệm mới. Ngoài ra cũng có sự hiện diện của thầy Giu-se Đỗ Đại Nghĩa SJ., sơ Agnes Phạm Thị Vinh và sơ Maria Nguyễn Thị Thanh Uyên. Thánh lễ được diễn ra trong bầu khí tôn nghiêm và sốt mến.

 

Sau Thánh Lễ, mọi người đã vào phòng hội nhà xứ để cùng chia sẻ với nhau niềm vui qua bữa cơm đơn sơ do anh chị em giáo dân đóng góp. Trong phần văn nghệ giúp vui, có sự chia sẻ đặc biệt với cha Trí của anh em dòng Tên từ Việt Nam.

 

Nguyện xin Thiên Chúa luôn đồng hành và soi sáng cho cha Quản Nhiệm mới của chúng con trong sứ mạng mục vụ quan trọng này.

Trích từ nguồn Cộng Đoàn CGVN giáo xứ Aarhus.

 

DSC07686Resize.jpg

DSC07734Resize.jpg