CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI DANMARK

Progammet For At Fremme Ægteskabets Familieliv
for Vietnamesisk Katolske i Danmark

TÂM THƯ

Mời tham dự khoá Căn Bản Hôn Nhân Gia Đình 2019

 

Nhận được sự khuyến khích và nâng đỡ của Lm. Linh Nguyền Phêrô Nguyễn Ngọc Tuyến, Lm. Linh Hướng Cộng Đồng Phêrô Nguyễn kim Thăng cùng sự hỗ trợ tận tâm của Ban Chấp Hành Cộng Đồng trong suốt hơn 20 năm qua.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em,
Được biết qúy ông bà, anh chị em là những thành viên nhiệt tâm trong việc tông đồ đối với cộng đoàn, là những người mẫu mực trong gia đình. Qúy ông bà, anh chị em đã có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Tuy nhiên, nếu mỗi gia đình đều có cuộc sống trên thuận dưới hoà, khiêm nhường BIẾT LỖI, NHẬN LỖI, XIN LỖI VÀ SỬA LỖI cho nhau thì chắc chắn mọi gia đình sẽ tạo được một đời sống hạnh phúc viên mãn, dưới sự quan phòng của Thiên Chúa và sự nâng đỡ của Thánh Gia.

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình (CT/TTHNGĐ) được LM. Phêrô Chu Quang Minh S.J. – Dòng Tên cũng là tiến sĩ tâm lý gia đình, thành lập từ năm 1987 tại Hoa Kỳ. Chương Trình nhằm hướng dẫn các cặp hôn nhân với bốn mục đích sau đây.

1. Tăng thêm ĐẠO ĐỨC BẢN THÂN
2. Tăng thêm THÔNG CẢM VỢ CHỒNG cũng gọi là liên hệ giữa hai bạn đời.
3. Tăng thêm PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CON CÁI.
4. HỒN TÔNG ĐỒ SONG ĐÔI, cũng gọi là liên hệ với tha nhân.

Vì những lợi ích nêu trên, chúng tôi xin được trân trọng kính mời qúy ông bà và anh chị em, mau mắn ghi tên tham dự
khoá Căn Bản TTHNGĐ sẽ được tổ chức tại:

Địa điểm: Ømborgen – Lindholmvej 11-13, 8680 Ry, Danmark
Từ 17g30 ngày Thứ Sáu 29.03.2019 đến 17g30 ngày Chúa Nhật 31.3.2019.

Quý ông bà và anh chị em có con cháu dưới 10 tuổi, ban tổ chức sẽ có người lo chăm sóc các cháu, để qúy vị có thể yên tâm tham dự trọn khoá. Tính đến cuối năm 2012 đã có 537 khoá Căn Bản, 40 khoá Tu Nguyền và nhiều các khoá khác. Khoảng 40 ngàn người đã tham dự, trong số này có vị là chiến sĩ Phúc Âm, nay hăng say làm việc Tông Đồ hơn, có cặp ly dị nay trở về ở lại với nhau.
Chương trình đã tổ chức nhiều khoá ở các tiểu bang Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu, Âu Châu, Nhật Bản và Việt Nam. Tại Danmark đã mở được 09 khoá cho đến hôm nay, với khoảng 200 cặp đã tham dự. Tháng 02.2003 có tổ chức khóa tại quê nhà và đã được các Đức Hồng Y và các Giám Mục công nhận là một Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành của Giáo Phận và vẫn còn tiếp tục cho đến nay.
Với tâm thư này, chúng tôi tha thiết kính mời qúy ông bà và anh chị em mau mắn ghi danh tham dự khoá tháng 3-2019. Mọi chi tiết về khoá học đã được phổ biến trên trang web. Cộng Đồng (cdcgvn.dk) hoặc quý vị có thể điện thoại hay email cho BĐH chúng tôi (ở cuối thư).

Nguyện xin Thiên Chúa cùng Thánh Gia luôn chúc lành cho gia đình qúy ông bà và anh chị em.

Trân trọng kính chào và hẹn tái ngộ.

Chứng nhận của Ban Chấp Hành Odense, ngày 12 tháng 9 năm 2018
Cộng Đồng CGVN/DK. TM / BĐH Trình TTHNGĐ
CT. Nguyễn Khánh Hải CN. Nguyễn Hải Trường & Thay
__________________________________________________________________________________________
Địa chỉ liên liên lạc: Chủ nguyền:Nguyễn Hải Trường Rulkehøjen 02, 5260 Odense S. tlf. 42232229/61280626; email. haitruongn2@gmail.com

 

PHIẾU GHI DANH

DÙNG CHO KHOÁ CĂN BẢN THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Ngày 29 đến ngày 31 tháng 3 năm 2019

 

Chồng:

Tên thánh, tên gọi: _______________________________________
Sinh ngày: __________tháng ______________năm ____________

Vợ:
Tên thánh và tên gọi: _____________________________________
Sinh ngày: ___________ tháng ___________ năm _______________

Ngày cưới: Ngày _______ tháng ______ năm _______________

Địa chỉ: _______________________________________________
Post nr: ________________________________________________
Email: _________________________________________________
Thuộc Cộng Đoàn: _______________________________________

_____ ngày tháng năm 2018

Ký tên

 

******  ĐÍNH KÈM THƯ MỜI VÀ PHIẾU GHI DANH THEO DẠNG PDF FILE

Tam Thu moi hon nhan tham du Khoa 2019 (2) (1)