bang

Sjælland ngày 25.09.2016


Kính gửi: Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Sjælland và quý đồng hương 

 

Kính thưa quý vị,

Thánh lễ nguyện cầu cho quê hương Việt Nam do Đức Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Linh Mục quản nhiệm Peter Nguyễn Kim Thăng và Linh Mục chánh xứ Zdunek đồng tế tại nhà thờ Sankt Nikolaj – Hvidovre ngày 16.09.2016 vừa qua đã được tổ chức với sự thành công tốt đẹp hơn mong muốn của Ban Thường Vụ.

Sự hiện diện và ủng hộ của tất cả quý vị là một chứng minh cho việc quan tâm của chúng ta đến mọi người dân Việt đang bị đau khổ tại quê nhà vì thảm họa Formosa ở miền Trung. Cộng Đoàn Công Giáo Sjælland rất vui mừng và xin cảm ơn tất cả quý đồng hương thuộc các tôn giáo bạn cũng đã đến tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho quê hương Việt Nam nêu trên.

Trong buổi tiệc sau Thánh lễ với sự hiện diện của Đức Giám Mục Czeslaw Kozon, cộng đoàn chúng ta đã tổ chức quyên góp cho thảm họa Formosa tại Việt Nam. Số tiền thu được từ hai thùng quyên góp là 28700 kr., 2000 $ và 50 € chưa tính các phong bì mà nhiều quý vị đã trực tiếp đưa cho Đức Giám Mục Phaolô.

Với tinh thần lá lành đùm lá rách, quý vị đã góp phần vào câu trả lời cho câu hỏi mà Đức Giám Mục Phaolô đặt ra trong một bức thư Ngài đã gửi cho Giáo phận và toàn thể đồng bào ở Vinh ”vào thời điểm đất nước lâm nguy, biển Đông bị ô nhiễm Ông Bà Cha Mẹ đã làm gì để cứu biển và cứu chúng con? ”

Ban Thường Vụ xin chân thành cảm tạ tất cả các quý vị đã giúp đỡ và ủng hộ tài chánh, ẩm thực cũng như sắp xếp trước, trong và sau khi lễ. Nếu không có sự giúp đỡ của quý vị thì buổi lễ đã không thể nào thành công như thế được.

 

Nguyện xin Thiên Chúa ban nhiều hồng ân cho quý vị và gia đình.

 

Trân trọng.

Ban Thường Vụ Cộng Đoàn Công Giáo Sjælland

Trần Hoàng Chương