Kính mời Qúy vị xem và nghe

 
Thánh lễ và Văn nghệ  mừng Tết Trung Thu 
do Nhóm Sinh Hoạt Lời Chúa
thuộc Cộng Đoàn CGVN tại Sjælland tổ chức ngày 26.09.2015
 
 
 
Phần văn nghệ:
 
1. Văn nghệ mừng Tết Trung Thu 2015 Lời giới thiệu và Múa Lân khai mạc 
 
2. Văn nghệ mừng Tết Trung Thu 2015 Chú Cuội và Chị Hằng 
 
3. Văn nghệ mừng Tết Trung Thu 2015 Ông Tiên vui 
 
4. Văn nghệ mừng Tết Trung Thu 2015 chú Cuội đố chị Hằng phát qùa
 
5. Văn nghệ mừng Tết Trung Thu 2015 đơn ca Mẹ ơi xin đừng bỏ con
 
6. Văn nghệ mừng Tết Trung Thu 2015 Hòa tấu guitar (lời giới thiệu văn hoa)
 
           Văn nghệ mừng Tết Trung Thu 2015 Hòa tấu guitar (lời giới thiệu ngắn)
 
7. Văn nghệ mừng Tết Trung Thu 2015 Giúp người nghèo ở Campuchia (trực tiếp ở phút thứ 2.22)
 
còn tiếp
 
 
Ban Phục Vụ Cộng Đoàn CGVN tại Sjælland Đan Mạch