Kính mời Qúy vị xem và nghe

Hình ảnh Hội Xuân Ất Mùi, chủ đề Xuân Yêu Thương
do Cộng Đoàn CGVN tại Sjælland Đan Mạch tổ chức ngày 31.01.2015

Thánh Lễ mừng Xuân Ất Mùi, ” 3 đoạn cuối Lễ ”
https://www.youtube.com/watch?v=BZRjKVwX9x4


Lễ Chào Quốc kỳ & Thắp hương Bàn Thờ, Xuân Ất Mùi 2015 
Văn nghệ mừng Xuân Ất Mùi 2015, đơn ca Khúc Kinh Cầu

Văn nghệ mừng Xuân Ất Mùi 2015, Karate Kata & Múa Lân 
Văn nghệ mừng Xuân Ất Mùi 2015, Karate Kate

Văn nghệ mừng Xuân Ất Mùi 2015, Múa Lân 

 


Văn nghệ mừng Xuân Ất Mùi 2015, Liên khúc Mùa Xuân & Ngày Tết Quê Em 
Văn nghệ mừng Xuân Ất Mùi 2015, Giới thiệu MC và múa Đón Xuân
Văn nghệ mừng Xuân Ất Mùi 2015, múa Đón Xuân

 

Ban Phục Vụ Cộng Đoàn CGVN tại SjællandKênh Youtube của Cộng Đoàn CGVN tại Sjælland
https://www.youtube.com/user/CDCGVNSJ/feed