BÀI GIẢNG HUẤN

CỦA CHA TÔ MA NGUYỄN ĐÌNH ANH NHUỆ

BÀI GIẢNG HUẤN LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚACỦA CHA TÔMA NGUYỄN ĐÌNH ANH NHUỆ,  ĐƯỢC ANH NGUYỄN THẾ NGUYÊN TỪ HÒA LAN GỞI ĐẾN QUÝ ÔNG BÀ ANH CHỊ EM CỘNG ĐỒNG ĐAN MẠCH.