CAU

CÁO PHÓ

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

ÔNG PHÊ RÔ NGYỄN VĂN DUNG

Sinh ngày 02/05 năm 1935 tại Nghệ An đã từ trần vào lúc 15g30 ngày 20/05 năm 2018 tại Đan mạch

HƯỞNG THỌ 83 tuổi.

THÁNH LỄ AN TÁNG SẼ ĐƯỢC CỬ HÀNH VÀO LÚC 09.00g ngày 26 tháng 05 năm 2018

Tại thánh đường SKT. KNUDS

Havnegade 1, 5700 Svendborg Danmark

Vợ và các con đồng kính báo. 

thanhkinh

 

BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG CGVN Tại Đan Mạch xin kính báo:

Cụ Phêrô Nguyễn Văn Dung là thân phụ của anh chị Nguyễn văn Nhân ở Svendborg, đã được Chúa gọi về vào lúc 15g30 ngày 20/05/2018 hưởng thọ 83 tuổi.
Thánh lễ an táng sẽ được cử hành tại thánh đường SKT. Knuds, Havnegade 1 – 5700, Svendborg vào lúc 9g00 ngày 26/05/2018.


Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo VN tại Đan Mạch thành kính phân ưu đến toàn thể tang quyến, và nguyện xin Thiên Chúa đầy lòng nhân từ sớm đón nhận linh hồn cụ phêrô về hưởng hạnh phúc trên quê trời.


Thành Kính Phân Ưu
Ban Chấp Hành