bantin

CAU

PHÂN ƯU

Được tin chị Maria Đồng Thị Kim Khánh thuộc cộng đoàn Aarhus vừa được Chúa cất về hôm thứ ba ngày 03.01.2017. An nghỉ ngàn thu trong cõi phúc vĩnh hằng.

Thánh lễ an táng được cử hành tại:

Thánh đường Công Giáo VOR FRUE (Århus)

vào lúc 14:00g ngày thứ bảy 07 tháng 01 năm 2017

 Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Đan mạch xin chia buồn và thành kính phân ưu đến toàn thể tang quyến.

Tm. Ban Chấp Hành.

Chủ tịch Nguyễn Khánh Hải.