CAU

PHÂN ƯU

Cộng đoàn Horsens nhận được tin:

Cụ ông Giuse PHẠM VĂN THI

Sinh ngày 11/5/1924 tại Việt Nam,

đã được Chúa cất về ngày 30/5/2016 tại Đan Mạch.

Cộng đoàn Công giáo Horsens xin thành kính chia buồn  đến gia đình:

AC. Phạm Văn Sinh.

AC. Phạm Văn Thể.

AC. (Cao Thanh Kỳ) Phạm Thị Lương, là những thành viên của giáo xứ cùng cộng đoàn.

Thánh lễ an táng cụ ông sẽ được cử hành vào lúc:

10 giờ sáng, ngày thứ bảy 4/6/2016 tại nhà thờ Thánh Giuse

19 Nørregade, 8700 Horsens.

Nguyện xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót, tha thứ những lỗi lầm và đón nhận linh hồn Giuse vào Nước Hằng Sống.

Cộng đoàn HORSENS thành kính phân ưu.