bantin

 

PHÂN ƯU

 

thanhgia

 

Ban chấp hành xin chia sẻ niềm đau và sự mất mát đến toàn thể tang quyến và gia đình anh chị Thảo Hằng. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân từ Đấng đầy lòng xót thương, xin sớm đưa linh hồn cụ Anna Nguyễn Thị Trung về hưởng hạnh phúc muôn đời bên Chúa.

Thành kính phân ưu
Tm/Ban Chấp Hành CĐ

Chủ tịch Nguyễn Khánh Hải