CÁO PHÓ

CAU

 

Trong niềm tin vào Đức Kitô phục sinh, gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng toàn thể quí thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần:

 

Maria Nguyễn Thị May

 

Sinh ngày 01.01.1919 tại Hà Đông, Việt Nam

đã được Chúa gọi về lúc 02 giờ 00 ngày 02.08.2017 tại Aarhus Universitet Hospital, Danmark hưởng thọ 98 tuổi

 

Chương trình cầu nguyện và lễ an táng:

 

Thứ năm ngày                    03.08.2017    đọc kinh lúc 18g00

Thứ sáu ngày                      04.08.2017    đọc kinh lúc 18g00

Thứ bảy ngày                      05.08.2017    đọc kinh lúc 12g00

 

sau đó là thánh lễ phát tang do Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Tuyến chủ sự.

 

Địa chỉ:                                Havkærvej 49 – 8381 TilstDanmark

Thánh lễ An Táng sẽ được cử hành vào thứ sáu ngày 11.08.2017 lúc 12:00 giờ,

tại nhà thờ Công Giáo Katolsk Vor Frue Kirke, Ryesgade 26 – 8000 Aarhus C

 

do Đức Viện Phụ Trần Văn Bảo, Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Tuyến và Lm. Nguyễn Đình Anh Nhuệ OFM. đồng tế

Sau thánh lễ, linh cữu sẽ được an táng tại nghĩa trang công giáo Nordre Kirkegård, Kirkegårdsvej 26 – 8000 Aarhus

 

Tang gia đồng khấp báo

 

Các con:        Lê Tất Nguyên – Đan Mạch

                      Lê Thị Căn – Đan Mạch

                      Lê Tất Toàn – Tây Đức

                      Lê Tất Thắng – Tây Đức

 

 

Cáo phó này thay thế thiệp tang