chuc tet

 

Lời chúc đầu năm.

Trong dịp đầu năm mới, thay mặt anh em trong nhóm Trang Thông Tin Cộng Đồng Công Giáo Việt nam Tại Đan Mạch, chúng con xin gởi lời chúc đến:

Quý Linh Mục Tu Sĩ, quý ban đại diện Cộng Đoàn, Hội Đoàn, Đoàn Thể, cộng đồng giáo dân.

MỘT NĂM MỚI KHANG AN THỊNH VƯỢNG

 Trang Thông Tin CĐCGVN.DK chân thành cám ơn tất cả quý cha, quý đại diện, quý ân nhân đã ít nhiều đóng góp và nâng đỡ chúng con qua bài viết, ý kiến xây dựng để chúng con phần nào chuyển tải thông tin đến cộng đoàn, hội đoàn là nhịp cầu nối kết sự hiệp thông trong cộng đồng với nhau trong những năm qua.

Dù có cố gắng những không thiếu những thiếu sót và sai phạm, rất mong quý cha, quý cộng đồng cảm thông và tha thứ. Chúng con vẫn luôn mong đón nhận những đóng góp quý báu của tất cả quý vị trong dịp đầu năm 2016.

 Trân trọng.

 Trang Thông Tin CDCGVN.DK