Trong niềm hân hoan đón mừng Chúa Giáng Sinh, BAN THÔNG TIN CỘNG ĐỒNG CGVN.DK 

Kính chúc quý cha, quý thầy, quý sơ.

Quý Ban Chấp Hành Cộng Đồng, quý ban đại diện cộng đoàn, hội đoàn, đoàn thể.

Quý ông bà anh chị em.

GIÁNG SINH AN LÀNH VÀ NIỀM VUI TRONG CHÚA KITÔ