Thánh lễ CÔNG LÝ và HÒA BÌNH

Dòng Chúa Cứu Thế Sàigòn ngày 25/01/2015 linh mục Đa Minh Nguyễn Văn Phương đã lên tiếng bảo vệ những ngừoi thấp cổ bé miệng, bị nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam bách hại. Đồng thời kêu gọi các Kitô hữu đừng làm ngơ mà hãy tham gia chính trị giúp Việt Nam phát triển không bị kìm hãm.

https://www.youtube.com/watch?v=mGE4hSI4MgY