bantin

Århus ngày 04/03/2017

Kính thưa toàn thể Quý Đồng Bào Việt Nam tha hương tại Đan Mạch.

Qua 42 năm dưới ách thống trị độc tài của nhà cầm quyền cộng sản. Dân tộc Việt Nam đã phải gánh chịu biết bao sự đau khổ, lầm than. Những vấn nạn của sự bất công, những bất chính đang lan tràn trên quê hương, làm băng hoại nhân cách phẩm giá của con người, và nguy cơ đất nước bị hiểm họa xâm lăng của giặc phương bắc.

Hôm nay, hưởng ứng lời kêu gọi của Linh Mục Nguyễn Văn Lý. chúng ta cùng đồng lòng, đấu tranh cho đất nước Việt Nam mau chóng có một nền hòa bình, dân chủ. Mọi người dân được quyền sống và được hưởng ấm no hạnh phúc đích thực.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Cộng Giáo Việt Nam xin gởi lời cám ơn đến Ban tổ chức Người Việt Tự Do. Chúng tôi cùng hiệp thông và cầu nguyện.

Xin Thiên Chúa chúc lành ngày tổ chức đấu tranh nhân quyền cho Việt Nam được mọi sự may lành.

Xin Mẹ La Vang đoái thương ban cho đất nước Việt Nam mau chóng thoát khỏi ách cộng sản vô thần, và che chở gìn giữ đất nước Việt Nam được bình yên.

Kính chúc toàn thể Quý vị dồi dào sức khỏe.

Trân trọng kính chào

TM/ Ban Chấp Hành Cộng Đồng Cộng Giáo tại Đan Mạch

Nguyễn Khánh Hải

Chủ Tịch