Prot. N. 353/15/1

 

on1

Đức Giáo Hoàng

Với lòng vâng phục và sự kính trọng của người con thảo đối Đức Thánh Cha, vị Chưởng Ấn của Dòng Chúa Cứu Thế, linh mục John Charles Vargas cho biết năm tới sẽ kỷ niệm 150 năm việc Đức Chân Phước Giáo Hoàng Piô IX ủy thác và chuyển giao cho nhà thờ thánh Anphongsô trên đồi Esquiline phục hồi sùng kính công khai bức linh ảnh Đức Trinh Nữ Maria đang bồng ẵm con trẻ Giêsu, được biết đến với tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Vì mục đích làm sáng danh Thiên Chúa, và để nguyện xin sự chuyển cầu rất có thần thế của Đức Trinh Nữ Maria, đặc biệt trong thời điểm đầy xáo trộn này, cũng như để cổ võ sự sùng kính và lòng trông cậy của người tín hữu đối với Mẹ Hằng Cứu Giúp, từ ngày 27 tháng 6 năm 2015 đến ngày 27 tháng 6 năm 2016, sẽ có những buổi cử hành phụng vụ thật đặc biệt, những cuộc hành hương cũng như các giờ sùng kính và những buổi học hỏi chia sẻ giáo lý được tổ chức tại nhà thờ thánh Anphongsô ở thành phố Rôma nơi bức linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp được lưu giữ, và trong các nhà thờ thuộc Dòng Chúa Cứu Thế.

Để nguồn mạch ân sủng Thiên Chúa được tuôn đổ tràn đầy trên người tín hữu tham dự vào các buổi cử hành phụng vụ và hành hương này, Cha Thỉnh Nguyện Viên của Dòng Chúa Cứu Thế đã đệ xin ơn toàn xá cho năm thánh.

Ngày 10 tháng Sáu năm 2015

TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO, thừa lệnh của Đức Thánh Cha Phanxicô, đã ban Năm Thánh kèm theo Ơn Toàn Xá, với các điều kiện thông thường, (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng). Ơn này có thể được hưởng tại nhà thờ thánh Anphongsô ở thành phố Rôma và trong các nhà thờ thuộc Dòng Chúa Cứu Thế, bởi các tín hữu Công giáo thực tâm sám hối và được tác động bởi lòng mến, thực hiện một cuộc hành hương đến các Linh ảnh của Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp và có lòng sốt sắng tham gia vào các nghi thức cử hành Năm Thánh, hoặc ít nhất là dành thời gian thích hợp để suy niệm, kết thúc với Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính và khẩn cầu với Đức Trinh Nữ Maria.

Các tín hữu bị ngăn trở tham dự vào các việc đạo đức này, vì lý do tuổi già, bệnh tật hoặc nguyên nhân nghiêm trọng khác, vẫn có thể hưởng được ơn toàn xá, nếu, thật lòng đau đớn ăn năn về mọi tội lỗi và có ý định thực hiện ba điều kiện thông thường, họ kết hợp thiêng liêng với việc cử hành Năm Thánh và hành hương, bằng khẩn cầu lòng thương xót của Thiên Chúa qua Mẹ Maria trong khi dâng những lời cầu nguyện và đau khổ của họ hoặc những sự khó phải chịu trong cuộc sống trước một linh ảnh nhỏ của Đức Trinh Nữ Maria Hằng Cứu Giúp.

 

Vì thế, để có thể lãnh nhận được ân xá ngang qua những chỉ dẫn của Hội Thánh, Tòa Ân Giải tha thiết đề nghị các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế quảng đại hy sinh cho việc cử hành Bích Tích Giải Tội cũng như việc mang Mình Thánh Chúa đến cho những anh chị em yếu đau.

Đặc ân này được ban cho năm thánh, và không rút lại những gì trái ngược với đặc ân này.

 


Maurus, Cardinal Piacenza

Major Penitentiary Christopher

Nykiel Regens