Måned: maj 2021

CÁO PHÓ

    Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Đan Mạch Trân Trọng Kính Báo:   Cụ bà Maria Hà Thị Dục, là hiền thê của cụ…