KÍNH MỜI QUÝ ÔNG BÀ ANH CHỊ EM ĐẾN THAM DỰ

CHƯƠNG TRÌNH

KARAOKE CỨU TRỢ MIỀN TRUNG.

DO HỘI VĂN HÓA CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI ÅRHUS TỔ CHỨC.

THỨ BẢY 07 THÁNG 01 NĂM 2017

VÀO LÚC 17.00 ĐẾN 24.00

TẠI LANGKÆR SELSKBABSLOKAL

LANGKÆRVEJ 2. 8381 TILST

unnamed