Relateret billede

CHÚA NHẬT LỄ LÁ A

Tôi là ai trong cuộc Thương khó của Chúa?

Làm một công việc gì chúng ta thường nghĩ đến cái đích điểm, cái kết quả của nó.

 • Là một học sinh ta nghĩ đến ngày tốt nghiệp, ngày ra trường.
 • Là một vận động viên, ta nghĩ đến ngày thi tài.
 • Là một nông dân, ta nghĩ đến ngày thâu hoạch vụ mùa.

Để cho công việc đạt được kết quả mỹ mãn, chuáng ta cần chuẩn bị kỹ lưỡng:

 • Học sinh phải nỗ lực học tập để đạt được điểm cao.
 • Vận động viên phải tập dợt để có thể nhảy thật cao, chạy thật nhanh, làm bàn thật nhiều …
 • Nông dân phải thức khuya dậy sớm, tưới nước, bón phân, trừ sâu bệnh…

Đối với Kitô hữu chúng ta, Tuần Thánh là tuần lễ quan trọng vào bậc nhất của năm phụng vụ, là trung tâm của niềm tin chúng ta. Tuần Thánh còn có một nội dung vô cùng sâu sắc và phong phú. Vì thế, Tuần Thánh đòi hỏi chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng với một thái độ nghiêm chỉnh.

Hôm nay bắt đầu Tuần Thánh, chúng ta kỷ niệm việc Đức Kitô vào thành Giêrualem để chịu đau khổ, chịu chết sau cùng là sống lại.

Việc Chúa Giêsu khải hoàn vào thành Giêrusalem được mừng vào đầu tuần Thương Khó để chứng tỏ rằng: đau khổ, chết và sống lại là ba yếu tố gắn bó chặt chẽ với nhau. Chết đối với Chúa không phải là thất bại, nhưng là khởi đầu của vinh quang.

Như vậy chúng ta phải chuẩn bị như thế nào?

 • Chúng ta không bồng bột như người Do Thái, vừa mời tung hô Chúa thì mấy ngày sau đòi đóng đinh Chúa: không ý thức, thấy có lợi là theo.
 • Chúng ta không thể rửa tay như Philatô để nói rằng chúng ta vô tội, nhưng phải thành tâm thú nhận rằng: vì tội lỗi chúng ta mà Chúa phải đau khổ và phải chết.
 • Chúng ta cũng không thể bán rẻ Chúa như Giuđa: Nếu vì một lý do nào đó mà chúng ta lỗi luật Chúa, khi đó chúng ta đã bán rẻ Chúa.
 • Và chúng ta cũng không thể vì sợ hãi như Phêrô để rồi tránh né, không dám tỏ ra là người Công Giáo.

Ngược lại với những thái độ trên, ước gì chúng ta:

 • Như Simon để vác đỡ thánh giá với Chúa.
 • Như các phụ nữ để cùng theo Chúa đến núi sọ.
 • Và như Đức Mẹ, dành một ít thời giờ để suy niệm về sự đau khổ và sự chết của Chúa.

Xin Chúa giúp cho chúng ta một tư thế sẵn sàng để bước vào Tuần Thánh và sống các biến cố cách trọn vẹn.

Sau hết, như Chúa Giêsu đã làm mọi sự cho chúng ta, thì ước mong sao sẽ không có gì ngăn cản chúng ta làm mọi sự cho Ngài và vì Ngài.

Amen.

Linh mục Phêrô NGUYỄN KIM THĂNG