LÒNG BIẾT ƠN

Linh mục Phêrô NGUYỄN KIM THĂNG

Billedresultat for biết ơn

 

 

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN C

Bài đọc thứ nhất và Tin Mừng trong ngày hôm nay đều đề cập đến sự biết ơn.

Bài đọc 1:  là câu chuyện của ông Naaman bị phong cùi : Sau khi nghe lời ngôn sứ Êlisha, ông đã đến dìm mình ở sông Giođan và đã được sạch, sau đó ông trở lại cám ơn ngôn sứ Êlisha và hứa sẽ thờ phượng chỉ một mình Thiên Chúa mà thôi.

Trong bài Phúc Âm chúng ta nghe câu chuyện của 10 người phong cùi. Họ đã nghe lời Chúa Giêsu đến trình diện với tư tế và trên đường đi thì họ đã được khỏi, nhưng chỉ có một người trở lại cám ơn Chúa Giêsu.

Qua hai bài đọc hôm nay, hiển nhiên Giáo Hội muốn nhắc nhở chúng ta về lòng biết ơn đối với Chúa.

Tại sao chúng ta lại cần phải biết ơn?

Trong giao tế hằng ngày, chúng ta vẫn biết đền ơn đáp nghĩa. Hôm nay anh mời tôi bữa cơm, mai đây thế nào tôi cũng tìm cách mời lại. Nay anh viếng thăm tôi, mai đây tôi sẽ tìm dịp đáp lễ. Bạn giúp tôi việc nầy, mai kia tôi tìm cách giúp lại bạn việc khác.v.v..

Trong xã hội văn minh, người ta luôn nói tiếng cám ơn mỗi khi được người khác làm ơn cho mình, dù chỉ là những trợ giúp thật nhỏ bé. Hai tiếng “cám ơn” làm tăng thêm giá trị của người nói. Người biết nói tiếng cám ơn, khi được người khác làm ơn cho mình, được đánh giá là người văn hoá, văn minh.

Trong giao tế đời thường, người đời luôn biết xử đẹp với nhau. Vậy mà trong tương quan với Chúa thì sao? Chúa ban cho chúng ta vô vàn phúc lộc, chúng ta đáp lại ân lộc Chúa chưa?

Lạy Chúa,

“Tất cả những gì chúng con có đều là quà tặng Chúa ban.

Nếu Chúa ngừng ban ơn thì chúng con không thể nào tồn tại; thế mà bấy lâu nay, con chưa nhận ra vô số hồng ân Chúa ban cho mình để bày tỏ lòng cảm tạ tri ân.

Xin cho chúng con biết cố gắng đền đáp phần nào tình thương ấy bằng chính đời sống của chúng con.

Amen.¨

Billedresultat for biết ơn

 

28 Almindelige søndag C

Taknemmelighed

Dagens første læsning og evangelium handler om taknemmelighed.

Den første læsning: Historien om Naaman, en spedalsk: Efter at have lyttet til profeten Elisa gik han ned i Jordanfloden for at bade og blev så ren. Senere vendte han tilbage for at takke profeten Elisa og lovede kun at tilbede Gud alene.

I Evangeliet hører vi historien om de 10 spedalske. De hørte, at Jesus sagde til dem, at de skulle blive undersøgt af Præsterne, og på den måde blev de rene, men kun én vendte tilbage for at takke Jesus.

Gennem læsningen og Evangeliet i dag minder kirken os om vores taknemmelighed til Gud.

Hvorfor skal vi være taknemmelige?

I hverdagen kender vi taknemmelighed. I dag inviterer du mig til middag, i morgen vil jeg prøve at invitere dig igen. Jeg besøger dig i dag, i morgen vil du komme og besøge mig. Du hjælper mig med dette, og en anden dagen vil jeg hjælpe dig osv.

I et civiliseret samfund siger folk tak, når de får hjælp fra andre, selv meget lidt hjælp. Ordet ¨Tak¨ giver den, der hjælper værdi. Mennesker siger ¨Tak¨, når andre gør noget godt for dem, og de bliver betragtet som kulturelle og civiliserede.

I hverdagen ved folk, hvordan de skal gøre noget godt for andre. Men i relation til Gud? Gud har givet os utallige velsignelser, har vi sagt ¨Tak¨ til Ham??

Herre,

”Alt, hvad vi har, er gaver fra Dig.

Hvis Du stopper med at give os gaver, kan vi ikke eksistere, men vi udtrykker alligevel ikke vores taknemmelighed.

Lad os få at vide, hvordan vi skal udtrykke taknemmelighed for din kærlighed i vores liv.

Amen.¨