Relateret billede

Linh mục Phêrô NGUYỄN KIM THĂNG

Chúa Nhật 18 Quanh Năm Năm B

Phúc Âm: Ga 6, 24-35

“Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, lúc đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền và đến Caphar-naum tìm Chúa Giêsu. Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?” Chúa Giê-su đáp: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm Ta, không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Ðấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu”.

Họ liền thưa lại rằng: “Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?” Chúa Giêsu đáp: “Ðây là công việc của Thiên Chúa là các ngươi hãy tin vào Ðấng Ngài sai đến”.

Họ thưa Chúa Giêsu: “Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: “Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời”. Chúa Giêsu đáp: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian”.

Họ liền thưa Người rằng: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi”. Chúa Giêsu nói: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ”.

Ðó là lời Chúa.

Evangelium 

Joh 6,24-35

v24 På den tid, da skaren nu så, at Jesus ikke var der og hans disciple heller ikke, gik de om bord i bådene og kom til Kapernaum og ledte efter Jesus.

v25 Og da de fandt ham på den anden side af søen, sagde de til ham: »Rabbi, hvornår er du kommet hertil?«

v26 Jesus svarede dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev mætte. v27 Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv, den som Menneskesønnen vil give jer; for ham har Faderen, Gud selv, sat sit segl på.«

v28 Så sagde de til ham: »Hvad skal vi gøre, for at vi kan gøre Guds gerninger?«

v29 Jesus svarede dem: »Guds gerning er den, at I tror på ham, han har udsendt.«

v30 Da sagde de til ham: »Hvilket tegn gør du, så vi kan se det og tro dig? Hvad kan du gøre? v31 Vore fædre spiste manna i ørkenen, som der står skrevet: ›Brød fra himlen gav han dem at spise.‹ «

v32 Jesus sagde så til dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Moses gav jer ikke brødet fra himlen, men min fader giver jer brødet fra himlen, det sande brød. v33 For Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden.«

v34 De sagde til ham: »Herre, giv os altid det brød!«

v35 Jesus sagde til dem: »Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste.

 

 

Năm 1885 Vincent van Gogh đến viện bảo tàng Amsterdam để được ngắm một họa phẩm nổi tiếng của họa sĩ Rembrandt, bức “Cô Dâu Do Thái”. Sau khi ngắm xong, Van Gogh thố lộ: “Tôi chỉ cần ăn bánh mì khô thôi để được ngồi 2 tuần trước bức danh họa này. Thực ra, thứ mà tôi đói nhất không phải là thức ăn mà là hội họa.

Thân xác chúng ta đói, nhưng con tim và tinh thần của chúng ta cũng đói. Cơm bánh không thể nào thỏa mãn cơn đói của con tim và tinh thần.  Như thế, ngoài cơm bánh, chúng ta còn đói rất nhiều thứ:

 • Chúng ta đói được người ta chấp nhận: nếu không ai chấp nhận chúng ta thì chúng ta không sao thể hiện chính mình được.
 • Chúng ta đói được người ta tôn trọng: ai cũng muốn có người khác trọng mình.
 • Chúng ta đói nguồn động viên: Chúng ta đói nguồn động viên: Khi chúng ta gặp sự thất bại, sự động viên rất cần thiết cho chúng ta.
 • Chúng ta đói niềm tin: Nếu không có niềm tin, chúng ta sẽ mất định hướng.
 • Chúng ta đói hy vọng: một khi đã mất hy vọng thì mất tất cả.
 • Chúng ta đói tình yêu: nếu chúng ta có tình yêu thì những cơn đói khác sẽ biến mất.

Và còn một thứ đói nữa, quan trọng nhất, đó là đói sự sống đời đời, hay nói cách khác, đói Thiên Chúa.

Sau phép lạ hóa năm chiếc  bánh cho 5000 người ăn, hôm sau người Do Thái lại tìm đến với Ðức Giêsu mong được ăn bánh nữa, nhưng Ðức Giêsu hướng họ lên cao hơn: “Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực đem lại phúc trường sinh”.

Cha Mark Link viết: “Trái tim chúng ta có một khoảng trống mà chỉ Thiên Chúa mới có thể lấp đầy“.

Ðức Giêsu chính là Tấm Bánh cho tâm hồn đói nghèo, là bạn đồng hành cho kẻ cô đơn, là ánh lửa hy vọng cho tất cả mọi người.

Lạy Chúa, chỉ một mình Chúa mới đem lại cho chúng con sự no thỏa tâm hồn và niềm vui đích thực. Xin cho chúng con luôn biết khao khát Chúa là Bánh ban Sự Sống, là nguồn hạnh phúc đích thực của đời chúng con.

Amen.

Billedresultat for israeli bridal jesus

 

18. alm. Søndag B

Sandt brød.

I 1885 rejste Vincent van Gogh til et museum i Amsterdam for at se et berømt maleri af kunstneren Rembrandt, maleriet “den jødiske brud”. Efter at have set maleriet, sagde Van Gogh: “Jeg behøver kun spise tørt brød i to uger efter at have set det maleri, jeg er ikke sulten efter mad, men efter malerier”.

Vores krop er sulten, men vores hjerte og ånd er også sultne. Mad kan ikke mætte sulten i hjertet og ånden. Så udover mad er vi stadig sultne efter en masse ting:

 • Vi er sultne efter at blive accepteret: hvis ingen accepterer os, kan vi ikke være den, vi er.
 • Vi er sultne efter at blive respekteret: alle ønsker, at andre respekterer dem.
 • Vi er sultne efter opmuntring: Når vi oplever fiasko, er opmuntring afgørende for os.
 • Vi er sultne efter tro: Uden tro, bliver vi desorienterede.
 • Vi er sultne efter håb: når vi mistede håbet, taber vi alt.
 • Vi er sultne efter kærlighed: hvis vi har kærlighed, vil den anden sult også forsvinde.

Og vi er sultne efter noget andet, det vigtigste af alt, sulten efter det evige liv, med andre ord, sulten efter Gud.

Efter miraklet, hvor fem brød blev til brød for 5000 mennesker, kom skaren til Jesus for at spise mere brød, men Jesus belærte dem: “Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv”.

Pastor Mark Link skrev: ” Vores hjerte har et tomrum, som kun Gud kan fylde.”

Jesus er brød for den fattige i sjælen, er følgesvend for den ensomme, er flammen af håb for alle.

Herre, kun du kan give os den fulde og ægte glæde i vores sjæle. Må vi altid være sultne efter dig, som er livets brød, er kilden til sand lykke for vores liv.

Amen.