Một số video chương trình văn nghệ mừng Xuân Quý Tỵ do Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tổ chức tại Aarhus/ Đan Mạch 09 – 02 – 2013

Disco dans “Little bad girl” của Michelle trình diễn…
Video được thực hiện bởi anh chị Hải Tươi thuộc cộng đoàn Aarhus