HÌNH ẢNH VÀ VIDEO VỀ CHƯƠNG TRÌNH SINH NHẬT 80 LINH MỤC GIUSE CHU HUY CHÂU DO BAN THÔNG TIN CỘNG ĐOÀN SJÆLLAND THỰC HIỆN.
Kính mời Quý vị xem và nghe
Thánh Lễ và Tiệc mừng sinh nhật Giuse Chu Huy Châu thượng thọ 80 tuổi
do Cộng Đồng CGVN tại Đan Mạch phối hợp với Cộng Đoàn CGVN tại Sjælland tổ chức ngày 10.11.2018
tại Thánh đường Thánh Phao Lô, Høje Tåstrup
HÌNH: 
Video Thánh Lễ tạ ơn và mừng sinh nhật cha Giuse Chu Huy Châu thượng thọ 80 tuổi, phần đầu
Video Thánh Lễ tạ ơn và mừng sinh nhật cha Giuse Chu Huy Châu thượng thọ 80 tuổi, phần cuối

https://www.youtube.com/watch?v=8lxkRt7brvo&feature=youtu.be

Tiệc mừng sinh nhật cha Giuse Chu Huy Châu thượng thọ 80 tuổi, phần 1
Tiệc mừng sinh nhật cha Giuse Chu Huy Châu thượng thọ 80 tuổi, phần 2
Tiệc mừng sinh nhật cha Giuse Chu Huy Châu thượng thọ 80 tuổi, phần 3
Tiệc mừng sinh nhật cha Giuse Chu Huy Châu thượng thọ 80 tuổi, phần 4
Bên dưới mỗi video có ghi video chứa những gì (nội dung)

 

Múa; Điểm hẹn Giêsu ( Nhóm Sinh Hoạt Lời Chúa )

Video clip về cha Giuse ( Trần Minh Tú )