Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng còn nhớ, ngày 25.01.1959 Đức Cố Giáo Hòang Gioan 23, đã dùng từ ”aggiornamento” để đề nghị canh tân Giáo Hội và ý tưởng này là nến móng cho Công Đồng Vatican 2. Giáo Hội cần một sự canh tân để có theo kịp đà tiến hóa của thời đại .Và mới đây, ngày 12.04.2013, Đức Giáo Hòang Phanxicô đã thành lập một ủy ban đặc nhiệm cải tổ Gíáo Hội Công Giáo với tám hồng y từ khắp năm châu. Nhiệm vụ của uỷ ban là nghiên cứu để cải tổ hiến pháp của Vatican có tên là Pastor Bonus (mục tử tốt lành) đồng thời quy định các nguyên tắc điều hành Giáo Triều Roma.


”Aggiornamento”

 

Nguyễn Trọng Lưu

 

Từ tường trình đến kiểm thảo …

Đại hội thường niên của Cộng Đồng Công Giáo Việt nam tại Đan Mạch năm 2013 đã được tổ chức tại Horsens ngày 20.04 vừa qua, với 3 Linh Mục P. Nguyễn Kim Thăng (København), P. Nguyễn Ngọc Tuyến (Svendborg) , JB. Nguyễn Ngọc Thế sj. (Århus) và 29 anh em đến từ các cộng đòan Svendborg, Sjælland, Viborg, Esbjerg, Horsens, Åbenrå, Århus; từ trang thông tin điện tử cdcgvn.dk, nhóm thăng tiến hôn nhân, đại diện thanh thiếu niên và hội văn hóa công giáo việt nam tại Århus. Một số cộng đòan Odense, Hjørring, Silkeborg, Vejle và Ålborg – vì những lý do bất khả kháng – đã không có mặt trong đại hội này.

Sau kinh nguyện cầu xin ơn soi dẫn của Chúa Thánh Thần, ban chấp hành cộng đồng và các cộng đòan đã tường trình những sinh họat trong năm qua. Cộng đồng – như thường lệ đã tổ chức lễ các thánh tử đạo tại Øm và tổ chức hội xuân Quý Tỵ tại Århus và hiện đang xúc tiến việc làm nhà kho để giữ các thứ dùng trong tổ chức các sinh họat của cộng đồng. Hầu như cộng đòan nào cũng tổ chức lễ hội lễ Giáng Sinh và dạy tiếng việt cho các em. Nhóm thanh thiếu niên đã tổ chức được 4 buổi họp mặt tâm linh và trại hè.

Ban chấp hành cộng đồng cũng đã phân chia công tác cho lễ các thánh tử đao năm nay, từ ngày 23-25.08 tại Ømborgen – là năm kỷ niệm 25 năm Đức Cố Giáo Hòang Yoan-Phaolô 2 phong hiển thánh cho 117 thánh tử đạo Việt nam – và dự định ngày tổ chức hội xuân giáp ngọ, ngày 01.02.2014 dương lịch, tức ngày mùng hai tết, tại Århus hay Horsens.

Những việc làm của cộng đồng – với bao cố gắng và chung vai góp đóng góp trí lực, tài lực và vật lực từ nhiều cộng đòan và từ những anh anh chị em thiện nguyện – đã nói lên lòng tin yêu muốn phục vụ tha nhân và làm vinh danh Chúa. Điều đó khiến tôi rất khâm phục. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thôi, e rằng chúng ta vấp phải một lỗi lầm là dậm chân tại chỗ.

Để cộng đồng được thăng tiến, theo thiển ý của tôi, chúng ta nên có sự hội ý kiểm thảo để tìm ra ưu khuyết điểm, nhờ đó nâng cao khả năng làm việc và cấp thời sửa sai, chỉnh đốn những gì mà chúng ta thấy phải làm. Chẳng hạn việc tổ chức hội xuân năm qua tại Århus, nếu chúng ta biết ngồi lại khi thấy có những phản hồi từ một vài nơi, chắc chắn chúng ta đã kịp thời tránh được sự mất mát danh dự của công đồng. Thực vậy, khi coi qua những băng video hội xuân, tôi thấy có những lỗi lầm rất đáng tiếc, nhưng trong thời điểm này và trong phạm vi phiên họp ngắn ngủi, tôi chỉ biết kêu gọi mọi người công giáo – và cả những người không công giáo nữa – trong thân thương hãy tha thứ và hàn gắn. Điều quan trọng nhất là ban chấp hành là phải tìm cách lấy lại danh dự cộng đồng và tìm phương thế tránh sai lỗi trong tương lai, mà điều này đáng lý ban chấp hành đã phải làm ngay từ lúc chuyện mới bắt đầu xảy ra.

… đến ”aggiornamento”

Một trong những điểm quan trọng nhất của đại hội thường niên này là những ý kiến phát triển cộng đồng, đã được anh Đỗ Vinh Hiển (København) trình bày, trong cộng tác chặt chẽ với anh Nguyễn Trọng Lưu (Århus) – là người vào năm 1982 đã cùng với Linh Mục P. Trần Văn Bảo, đứng ra thành lập Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Đan Mạch.

Nhưng rất tiếc là ban chấp hành đã dành quá ít thời giờ để thảo luận về vấn đề này, để rồi đại hội đã phải đi tới một giải pháp là yêu cầu ban chấp hành hãy mời những anh em đã được anh Đỗ Vinh Hiển đề nghị và mời làm việc – tới một phiên họp phải được tổ chức trước lễ các thánh tử đạo năm nay, tức ngày 23-25.08 – để bàn sọan hầu tiến hành những dự định này.

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng còn nhớ, ngày 25.01.1959 Đức Cố Giáo Hòang Gioan 23, đã dùng từ ”aggiornamento” để đề nghị canh tân Giáo Hội và ý tưởng này là nến móng cho Công Đồng Vatican 2. Giáo Hội cần một sự canh tân để có theo kịp đà tiến hóa của thời đại .Và mới đây, ngày 12.04.2013, Đức Giáo Hòang Phanxicô đã thành lập một ủy ban đặc nhiệm cải tổ Gíáo Hội Công Giáo với tám hồng y từ khắp năm châu. Nhiệm vụ của uỷ ban là nghiên cứu để cải tổ hiến pháp của Vatican có tên là Pastor Bonus (mục tử tốt lành) đồng thời quy định các nguyên tắc điều hành Giáo Triều Roma.

Cộng Đồng Công Giáo Việt nam tại Đan Mạch, với những tiến triên mới, cũng cần phải có những ”aggiornamento”. Đúng ra ban chấp hành cộng đồng đã phải đặt vấn đề này từ lâu rồi – chẳng hạn như vấn đề dạy giáo lý cho thanh thiếu niên – song song với những khám phá khoa học mới và trong môi trường mà văn hóa và tiếng Đan mạch là chủ yếu. Rồi trang thông tin điện tử – trang WEB – bây giờ là một phương tiện truyền thông đại chúng, rất mau lẹ, rất phổ quát. Tờ báo Dân Chúa Âu Châu hết năm nay sẽ không còn in trên giấy nữa mà sẽ chỉ làm trên internet. Cộng Đồng chúng ta cũng đã có một trang thông tin điện tử www.cdcgvn.dk – nhưng chưa được ban chấp hành và các cộng đòan cộng tác và khai triển đến mức tối đa.

Ước mong ý tưởng ”aggiornamento” của Đức Cố Giáo Hòang Gioan 23 cũng sẽ là động lưc cho tòan cộng đồng chúng ta khai phá một con đường phục vụ mới, hiện sinh hơn và hữu hiệu hơn.