Kính mời Quý vị xem và nghe 
Video Tết Giáp Tuất 1994, sau 26 năm, lần đầu tiên gửi đến quý vị, có xem từ đầu đến cuối.
Quý vị sẽ thấy bạn bè, người quen,  .  .  .  người thân thương, kính mến.
Thời thanh xuân, thời sinh tiền.
Thời nhiều người lo đi học, thiếu nhân sự
Thánh Lễ mừng Xuân Giáp Tuất 1994
Họp mặt, trước khi dự tiệc mừng Xuân Giáp Tuất
Nghi thức khai mạc
Đôi lời chúc Tết
Ly rượu mừng
Nhận ẩm thực và quầy phục vụ
Tiệc mừng Xuân Giáp Tuất 1994
Cầu cho Cha Mẹ
Xuân ca
Xuân họp mặt
nhạc đệm Ly Rượu Mừng
Cảm tạ và chúc Tết
Từ năm 2007 đến nay là Thời nhiều người đã thành tài và có thêm nhiều nhân tài,
nên mọi sinh hoạt của của Cộng Đoàn khá hơn trước, 
Sự đóng góp đáng kể của giới trẻ tiêu biểu qua 3 video dưới đây
Văn nghệ mừng Xuân Ất Mùi 2015, múa Đón Xuân

Văn nghệ mừng Tết Trung Thu 2015 múa Ông Tiên vui

Văn nghệ mừng Tết Trung Thu 2013, Múa Lân
Cộng Đoàn Sjælland – YouTube Gaming có 281 video, 
Cong Doan CGVN Sjælland – YouTube  57 video,
Cong Doan CGVN Sjælland – YouTube 31 video, 
XUÂN AN HÒA là chủ đề của chương trình văn nghệ mừng Tết Canh Tý 2020 
được tổ chức tại: Niels Steensen Gymnasium, København.
Ngoài những tiết mục văn nghệ đặc sắc, cũng có chương trình Lộc Đầu Xuân